Lukijan sanomat: Omainen hädissään Rautavaaran kunnan vanhustenhoidosta: "Odotammeko, että joku asukkaista vammautuu tai kuolee?"

Lakimuutoksen mukaan henkilömitoituksen tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on oltava tällä hetkellä vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohden.