Lukijan sanomat: Rikosoikeudellinen vastuuikäraja alennettava 14 vuoteen

”Tavallinen 14-vuotias kykenee hyvin oikeusmoraaliseen pohdintaan yleisimpien rikoslajien osalta”, kirjoittaja näkee. Johanna Erjonsalo

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja Suomessa on 15 vuotta. Useimmissa Euroopan maissa se on alempi, tyypillisesti 14 vuotta. Tavallinen 14-vuotias kykenee hyvin oikeusmoraaliseen pohdintaan yleisimpien rikoslajien osalta. Vastuuikärajan alentamisesta on nyt vireillä kansalaisaloite.