Parlamentista Hannu Hoskonen: EU-komissio pysyköön lestissään

Hannu Hoskonen

Hannu Hoskonen

EU:n elvytyspaketti sai ratkaisunsa eduskunnassa 18.5.2021. Vaikka keskustelu asiasta oli railakkaa, jäi käteen vain yksi iso totuus: yhteisvastuu jäsenmaiden veloista on nyt totta. EU-komissio sai tahtonsa läpi Ranskan ja Saksan tahdon ohjaamana.

EU on nyt muuttunut lopullisesti isoksi poliittiseksi toimijaksi, jolla on aitoa toimivaltaa jäsenmaihin päin liittymissopimuksista välittämättä.

Rahan jakaminen jäsenmaiden suuntaan tuo vääjäämättä taloudellista valtaa, jota komissio varmuudella käyttää. Valtaa ei anneta vaan se otetaan. Vanha totuus pitää edelleen paikkansa.

EU:n perussopimuksiin ei kuulu millään lailla metsäpolitiikka. Tähän olemme voineet luottaa jo reilut 25 vuotta. Metsistä päättäminen kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan kiistatta. EU:sta tulee nyt kesä-heinäkuussa niin sanottu taksonomia-asetus, joka rakentaa unioniin järjestelmän ympäristön kannalta hyvistä sijoituskohteista.

Kyse on niin sanotusta delegoidusta säädöksestä, jonka jäsenmaat voivat hylätä tai hyväksyä. Päätös tehdään määräenemmistöllä, joten pienet jäsenmaat ovat nyt vaarallisessa tilanteessa.

Tällä asetuksella komissio saisi oikeuden seurata yritysten toimintaa ja metsänomistajille tulisi velvoite laatia suunnitelmia ja ilmastoanalyyseja metsätilalleen. Velvoite koskisi yli 13 hehtaarin tiloja.

Finnpulpin sellutehdas olisi todellinen ympäristöteko.

EU-komissio ottaa tällä tavalla päätösvaltaansa EU:n metsäpolitiikan, vaikka sitä ei sopimusten mukaan voisi tehdä. Säädös on tulossa voimaan ensi vuoden alussa, joten nyt on tosi kyseessä.

Ilmastopolitiikalla EU-komissio käy nyt päättäväisesti jäsenmaiden oman päätösvallan kimppuun. Varsinkin Suomelle on ratkaisevaa, että voimme käyttää metsiämme EU:n liittymissopimuksen mukaisesti.

Parasta ilmastopolitiikkaa on pitää metsät kasvukunnossa. Oikein tehdyllä metsähoidolla voidaan metsien kasvua lisätä reilusti, ja päästökauppa ei ole silloin meille ongelma.

Kuopioon suunniteltu Finnpulpin sellutehdas olisi todellinen ympäristöteko, ja on todella rohkaisevaa, että yhtiö on vaatinut KHO:n purkamaan kielteisen ympäristölupapäätöksen. Metsien käytön järkevä lisääminen ja uusiutuvien tuotteiden ja energian saaminen markkinoille on parasta ympäristöpolitiikkaa.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja Ilomantsista.

Kommentoi