Lukijan sanomat: Paula Risikko ei hyväksy oppivelvollisuuden laajentamista nykyisellään: "Kaksi suurta ongelmaa"

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyy erityisesti kaksi suurta ongelmaa: Ensinnäkin opiskelijat ovat perusoikeuksiensa näkökulmasta epätasa-arvoisessa asemassa keskenään. Ja toiseksi uudistukseen varatut määrärahat eivät riitä lähimainkaan kunnille ja koulutuksen järjestäjille uusiin velvoitteisiin.