Pääkirjoitus 2.8.2021: Parantunut työllisyys ei koske pitkäaikaistyöttömiä

Pohjois-Savon ely-keskuksen viime tiistaina julkistama työllisyyskatsaus kesäkuulta oli pääosin myönteistä luettavaa. Maakunnassa oli kesäkuun lopussa 12 474 työtöntä työnhakijaa eli peräti 4500 vähemmän kuin vuosi sitten, jolloin koronakurjuus loi maailmanlopun tunnelmaa. Lomautettujen määrä 1050 oli sekin 3100 pienempi kuin vuosi sitten.

Myönteiset luvut koskivat jokaista maakunnan kuntaa. Miesten ja naisten työttömyys laski. Vain yli 64-vuotiaiden työttömyys lisääntyi. Työttömyys väheni kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä. Uusia työpaikkoja oli 56 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Työllisyysaste puolestaan nousi kesäkuussa 72,4 prosenttiin, joka on huikea luku siihen nähden, että työ- ja elinkeinoministeriö ennusti työllisyyasteen nousevan ensi vuonna 71,8 prosenttiin.

Järkyttävää, huolestuttavaa ja toimenpiteisiin yllyttävää on sen sijaan pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrän kasvu. Heitä oli nyt yhteensä 4800 kesäkuun lopussa, kun vuotta aikaisemmin heidän joukkonsa oli noin 800 pienempi. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi myös selvästi.

Koko Suomessa pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa yli 112 000, joka on yli 37 000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vielä on matkaa 1990-luvun ennätyslukuihin eli 140 000 työttömään ja toivottavasti kasvu ei sinne saakka koskaan ennätäkään.

Osan pitkäaikaistyöttömyyden kovasta kasvusta selittää koronakriisi, jota neljäs aalto näyttää yhä pidentävän. Palvelualalta on lomautettu ja irtisanottu paljon väkeä erilaisten rajoitusten vuoksi. Suhdanteiden tosin sanotaan suosivan lähitulevaisuudessa nimenomaan palvelualaa.

Kyvyt ja halut tehdä töitä vähenevät.

Työmarkkinoilla on tällä hetkellä runsaasti avoimia työpaikkoja ja samaan aikaan jatkuvasti ja pitkäaikaisesti työtä vaille jääviä. Tarpeet eivät vain kohtaa. Täsmäkoulutusta on pohdittava ja rakennettava kiireesti, sillä kyvyt ja halut tehdä töitä vähenevät sitä nopeammin mitä pidempään työttömyys kestää.

Ongelma on sekin, että työstä ei irtoa niin paljoa lisäansioita, että se kannustaisi irtaantumaan sosiaaliturvasta töihin. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen onkin pohdittava työttömyysturvan porrastamista vakavasti. Se ei tietenkään riitä, sillä esimerkiksi hoitoalalla matalien palkkojen ja kehnojen työolojen yhdistelmä ei houkuttele, vaikka monella onkin osaamista ja työhaluja. On myös töitä, joista maksettavalla palkalla ei tule toimeen ja se on ongelma, jota työttömyysturvan heikentäminen ei varmasti ratkaise.

Kommentoi