Lukijan Sanomat: Välttäkäämme vastakkainasettelua metsäkeskustelussa

Lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista elää runsaasti lahopuuta sisältävissä metsissä. Johannes Wiehn

Kesän kuumuudessa metsäkeskustelukin on käynyt kuumana. Euroopan komissio julkaisi 16.7.2021 uuden metsästrategian, joka painottaa myös luontoarvoja ja hiilensidontaa.