Lukijan sanomat: Pidennetty oppivelvollisuus ei lisää kuormitusta, taakka oli opettajilla jo valmiiksi raskas

Se, että tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat integroidaan suuriin ryhmiin ilman riittävää tukea, on Kari Sutisen kokemuksen mukaan suurin opettajia kuormittava tekijä. Hanna Marjanen

Nimimerkki ”Entinen ope” (SS 15.8.) oli huolissaan opettajien uupumisesta. Yhdeksi syyksi hän nimeää oppivelvollisuuden jatkamisen 18 ikävuoteen. Hänen mielestään opettajien kuorma kasvaa, kun he joutuvat vetämään koulun penkille pakotettujen ja netissä surffaavien teinien ryhmiä. Kirjoittajan mielestä ilmaisiin oppimateriaaleihin käytettävä raha olisi pitänyt kohdentaa oppilaan tukeen muulla tavoin.