Huijauksia voi olla vaikea tunnistaa

Ihmisiä houkutellaan nyt sijoittamaan Sodankylään perustettavaan kaivokseen, jonka alueelta olisi löydettävissä kultaa, palladiumia ja muita arvometalleja jopa 20 miljardin euron arvosta (Yle 31.8.).

Onko hanke totta vai onko se huijaus? Kukaan ei voi sitä täydellä varmuudella sanoa, koska kaivoshankkeille on tyypillistä suurten mahdollisuuksien maalailu potentiaalisten sijoittajien houkuttelemiseksi.

Aihetodisteet kuitenkin puhuvat Tuohivirta-hankkeen tapauksessa vahvasti huijauksen puolesta. Ensinnäkin hanketta vetää Kari Wahlroos, joka on ollut OneCoin-virtuaalivaluuttahuijauksen johtotehtävissä ja rikastunut toimintansa ansiosta. Toiseksi Ylen uutisen mukaan yrityksellä ei todellisuudessa ole mitään kaivosvarausta. Kesäkuussa tehty alueen varaus on yksityishenkilön nimissä. Se on voimassa kaksi vuotta eikä sitä voi siirtää. Lisäksi varaus antaa käytännössä vain etuoikeuden malminetsintäluvan hakuun. Kolmanneksi on kovin uskaliasta ilmoittaa alueen arvometallien arvo, kun alueella ei ole tehty varsinaisia malminetsintätoimia, kuten syväkairausta ja tutkimuskaivuuta, jotka edellyttävät malminetsintälupaa. Neljänneksi vasta kaivoslupa antaa oikeuden kaivoksen rakentamiseen.

Huijauksen tunnistamisessa auttaa tehokkaasti yksi peruskysymys. Kuulostaako hanke liian hyvältä ollakseen totta? Jos kuulostaa, se on hyvin suurella todennäköisyydellä silkka huijaus ja sellaiseen ei kannata sijoittaa senttiäkään.

Kommentoi