Pääkirjoitus 3.9.2021: Yaran laajentumista on pohdittava rauhassa

Kaivosyhtiö Yaran toimintojen tulevaisuus Siilinjärvellä on iso asia paitsi kuntalaisille myös koko maakunnalle ja huoltovarmuuden näkökulmasta koko maalle. Yara on Siilinjärven suurin teollinen työnantaja 400 työntekijällään. Toimipaikan koko työllisyysvaikutukseksi on laskettu yli 2 200 henkilötyövuotta.

Vaikka äkkiseltään voisi kuvitella, että kaivosyhtiön etujen turvaaminen olisi itsestäänselvyys, käytännössä kaivostoimintojen laajentuminen kunnan keskustaajamaa kohti synnyttää paljon kysymyksiä, joihin on saatava vastaus ennen kuin lopullisen kannan voi lyödä lukkoon.

Ajankohtaisia kysymyksiä on Siilinjärvellä paljon. Yksi keskeisimmistä on, miten paljon Yara valmis lunastamaan kaivoksen tieltä asuntoja ja mahdollisesti kustantamaan muitakin kaivoksesta johtuvia muutoksia. Vaikka Siilinjärvellä tuotettava fosfaattirikaste onkin maailman puhtainta, apatiittimalmiesiintymä on pitoisuudeltaan maailman hyödynnetyistä esiintymistä alhaisin.

Hyvä kysymys on myös se, miten lähellä taajamaa avolouhos voi ylipäätään toimia terveysturvallisesti. Väheneekö viihtyvyys? Jo nykyinen toiminta estää marjastuksen, sienestyksen, kalastuksen ja retkeilyn lähes 4 000 hehtaarin alueella, joka on yhtiön omistuksessa. Kaivosalueen ulkopuolisten Syrjänlammen ja Kolmisopen järven virkistyskäyttöarvoon vähentynyt niiden rehevöidyttyä.

Kaivostoiminnan pitkäjänteisyys näkyy Siilinjärvellä käsinkosketeltavalla tavalla. EU:n ainoan fosfaattikaivoksen malmiesiintymä löytyi 1950. Päätös tehtaiden perustamisesta syntyi 1967 ja niiden toiminta alkoi 1969. Kaivos käynnistyi vuonna 1979. Nykyisin tunnetut malmivarat riittävät enää vuoden 2035 loppuun saakka. Mahdollista tehtaan laajennuspäätöstä olisi aika odottaa heti 2030-luvun alussa.

Yaralla elää vahva luottamus kaivoksen ja lähialueiden asukkaiden rinnakkainelon mahdollisuuteen. Siilinjärven kunnanvaltuustossa on sen sijaan monenlaista ilmaa, kun 12 pitää mahdollisena kaivoksen laajenemista kirkonkylän suuntaan, 13 ei osaa sanoa ja 15 vastustaa sitä. Kun tietoa ilmaantuu lisää tutkimusten edistyessä, luvut muuttuvat.

Nyt tarvitaan rauhallista keskustelua ja kiihkotonta asiakysymysten pohdiskelua kaivosalueen laajentumisen vaikutuksista kuntalaisten arkeen. Keskustelujen perustaksi on hyvä ottaa se kaikkea kaivostoimintaa koskeva ohittamaton tosiseikka, että malmivaroja ei voi siirtää toisin kuin asuntoja, kunnan toimintoja ja teiden paikkoja.

Kaivostoiminnan pitkäjänteisyys näkyy Siilinjärvellä.

Kommentoi