Parlamentista Hannakaisa Heikkinen: Poliisien resurssit ovat kasvaneet tällä hallituskaudella

Poliisien läsnäolo tuo turvaa ja riittävät resurssit mahdollistavat avunsaannin ripeästi hätätilanteissa. Siksi julkisuudessa käyty keskustelu poliisitoimen rahoituksen riittävyydestä on ymmärrettävästi herättänyt ihmisissä huolta.