Pääkirjoitus 17.9.2021: Yaran merkitystä Siilinjärvelle ei voi liioitella

Kansainvälinen lannoitevalmistaja Yara luottaa lujasti Siilinjärven kaivosten laajentamismahdollisuuksiin, kun se on valmis panostamaan viitisen miljoonaa euroa uusiin kairauksiin ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Uutinen on myönteinen, koska se saattaa avata tehtaalle toiminta-aikaa kymmeniksi vuosiksi. Pöydällä ollut toinen vaihtoehto olisi ollut, että kaivoksen toiminta lakkaa vuonna 2035.

Tehtaan toiminnan jatkuminen ei toki ole vieläkään varmaa, mutta jo jatkon mahdollisuus saa monen siilinjärveläisen ja pohjoissavolaisen päättäjän huokaisemaan helpotuksesta.

Tähänastiset selvitykset osoittavat, että nykyisen päälouhoksen alueen mineraaliesiintymä jatkuu lähes yhtä leveänä etelään, jossa aluetta halkovat kantatie 75 ja rautatie sekä Yaran tehdasalue.

Niin myönteinen kuin Yaran ilmoitus selvitystöiden jatkosta onkin, samaan aikaan on välttämätöntä muistaa, että Yaran toiminnasta aiheutuu vähäistä suurempaa haittaa ainakin Siilinjärven Jynkänlahden asukkaille ja Juurusveden lähialueille, minne tehdasalueen melu kuuluu ja ajoittain räjäytystyöt helisyttävät ikkunoita.

Mineraaliesiintymän alueella ei ole asutusta. Kuuslahden alueella on kesämökkejä 250 metrin etäisyydellä Yaran toiminta-alueesta ja ympärivuotistakin asutusta puolen kilometrin päässä. Miten sitten käy jatkossa? Yaran mukaan jo ensi kesänä tiedetään, millaisia vaihtoehtoja ympäristövaikutusten arvioinnissa ryhdytään selvittämään.

On selvää, ettei haittoja voi ohittaa olankohautuksella, eikä esimerkiksi Yara niin ole tehnytkään. Päinvastoin yhtiö on ryhtynyt käymään vuoropuhelua kuntalaisten, kunnan ja viranomaisten kanssa aikaisempaa aktiivisemmin. Aktiivisuus on paikallaan. Jaakonlammen louhoslaajennuksen ympäristöluvasta tehty valitus hallinto-oikeuteen osoittaa, että laajenemiset saavat alueen asukkaat kipuilemaan.

Toiminnan mahdollisesti laajentuessa ei enää riitä, että Yaran sanaan on tähän saakka voitu luottaa. On kyettävä varmistamaan, että ympäröivässä yhteiskunnassa säilyy luottamus yrityksen kykyyn tuottaa ympäröivälle yhteiskunnalle selkeästi enemmän hyötyjä kuin haittoja. Nyt niin onkin. Kuten kunnanjohtaja Vesa Lötjönen toteaa (Savon Sanomat 16.9.), kaivostoiminnan loppu olisi isku paitsi Siilinjärvelle myös koko maakunnalle. Työpaikkoja Yaralla on 400 ja sen yhteistyökumppaneilla 350. Toimipaikan koko työllisyysvaikutukseksi on laskettu yli 2 200 henkilötyövuotta.

On selvää, ettei haittoja voi ohittaa olankohautuksella.

Kommentoi