Lukijan sanomat: Digi ei ole kaikkien huulilla ja toive

Sote-uudistuksessa digitalisaatio näyttää olevan keskeisessä roolissa, mutta osa ihmisistä ei koe tarpeelliseksi, että yhteiskunnan pitäisi olla täysin digitalisoitunut. On ihmisiä, jotka haluavat olla lähikontaktissa hoitohenkilökuntaan. Ihmiset yleensä kokevat, että lähivastaanotto antaa heille laadullisempaa hoitoa, ja keskustelu lääkärin kanssa kasvokkain luo luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.