Pääkirjoitus 20.9.2021: Viilupuutehdas kiristää kilpailua monin tavoin

Metsä Groupin torstainen ilmoitus rakentaa 200 miljoonan euron arvoinen viilupuutehdas Äänekoskelle nykyisen biotuotetehtaan läheisyyteen on iso uutinen paitsi niille 340:lle, jotka pääsevät tehtaalle ja tehtaan arvoketjuun töihin myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Tulee verotuloja, joilla hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään pystyssä.

Uusi tehdas alkaa tehdä Kerto LVL-tuotteita, jotka valmistetaan liimaamalla yhteen 3-4 millimetrin paksuisia kuusitukkiviiluja. Tähän saakka Metsä Group tekee kertopuutuotteita jo nyt Lohjan ja Punkaharjun tuotantolaitoksissaan yhteensä 300 000 kuution verran. Äänekosken uusi tehdas nostaa tuotannon 450 000 kuutioon. Ilmaston näkökulmasta uusi investointi on mitä mainoin, sillä viilupuupalkit tai massiivipuulevyt ovat rakennusmateriaaleina pitkäikäisiä hiilivarastoja.

Uusi tehdas käyttää lähinnä kuusitukkia, mutta myös mänty- ja koivutukkeja. Puunhankinta 150 kilometrin säteellä Äänekosken tehdasalueelta sulkee sisäänsä ison osan Pohjois-Savosta, hipoen pohjoisessa Pohjois-Pohjanmaan eteläosia, ulottuen lännessä Peräseinäjoelle ja etelässä Sysmään asti.

Kilpailu LVL-markkinoilla kiristyy. Vastaavia tuotteita tekee esimerkiksi Stora Enso Varkaudessa, missä se käyttää viilupuun tuotantolinjallaan kuusi- ja koivutukkeja vuosittain noin 250 000 kuutiota.

Kilpailu tukeista kiristyy myös. Metsänomistaja tietysti kiittää, jos hinnat nousevat. Tosin on muistettava, että Stora Enson päätös lopettaa Kiteen saha pienensi tukin kysyntää 700 000 kuutiota, jota sahauksen keskitys Varkauteen ja LVL-tuotanto siellä eivät kokonaan korvanneet.

On kiinnostavaa, mitä Metsä Group tarkoittaa kaavailuillaan muita rakennusmateriaaleja valmistavista laitoksista. Esimerkiksi sahauksen käynnistys Äänekoskella vaikuttaa epärealistiselta. Nykyaikaisen sahan pitää olla kapasiteetiltaan vähintään 300 000 kuutiota ja puuta sen tuottamiseen kuluu 700 000 kuutiota. Sellaiselle ei näyttäisi olevan tilaa ainakaan mainitulla halkaisijaltaan 150 kilometrin puunhankinta-alueella.

Kerrotusta investoinnista huolimatta keskisen Suomen suurimpana sahurina pysyy perheyhtiö Keitele Group, jonka Keiteleen saha käyttää tukkeja miljoona kuutiota ja Alajärven saha 750 000 kuutiota. Pohjois-Savon sahat käyttävät puuta yhteensä noin 2,5 miljoonaa kuutiota. Metsien kasvu kestäisi enemmätkin hakkuut. Markkinanäkymät juuri nyt ovat mitä mainioimmat.

Metsänomistaja tietysti kiittää.

Kommentoi