Parlamentista Merja Mäkisalo-Ropponen: Laki sanoo, että kulttuuri kuuluu kaikille, mutta kuka veisi vanhuksia laitoksista tai kotoa nauttimaan harrastuksista?

" Eri puolilla Suomea on hyviä esimerkkejä sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuuritoimijoiden yhdessä tekemisestä. Toimintakulttuurin muutos edellyttää johdon tukea sekä uudenlaista ajattelua ja yhteistyökykyä eri ammattilaisten välillä ", kirjoittaa Merja Mäkisalo-Ropponen. Annamaija Herola

Merja Mäkisalo-Ropponen

Pari viikkoa sitten vietimme Muistiviikkoa, ja tämä viikko on Vanhusten viikko. Viikon teemana on ”Luonto antaa voimaa”. Luonnon hyvinvointivaikutusten korostamisen ohella viikon aikana tuodaan esille myös kulttuurin ja taiteen myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus iästä ja elämäntilanteesta riippumatta päästä ulkoilemaan, nauttimaan luonnosta ja myös olla kulttuurin tekijä ja kokija. Valitettavasti näin ei edelleenkään ole. Meillä on paljon ikäihmisiä – erityisesti muistisairaita – joiden kohdalla nämä oikeudet eivät toteudu.

Kotihoidossa ikäihmisten palveluiden suunnittelu lähtee siitä, minkälaisia valmiita palvelupaketteja – esimerkkeinä ateria- ja kauppapalvelut – henkilölle voidaan järjestää, ei siitä, miten tuetaan toimintakykyä.

Kuitenkin ikäihmisten auttaminen ulos liikkumaan, ulkoilemaan ja harrastamaan on tärkeimpiä asioita toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Myös ympärivuorokautisessa hoidossa on vakavia puutteita. Perinteinen laitoskulttuuri ja henkilökuntaresurssien niukkuus estävät usein ikäihmistä elämästä omannäköistä elämää.

Nyt tarvitaan hallinto- ja organisaatiorajat ylittävää yhdessä tekemistä. Kulttuuri ja liikuntatoimi on saatava mukaan ikäihmisten kokonaisvaltaista toimintakykyä parantavaan toimintaan. Kotihoito tarvitsee tuekseen esimerkiksi kulttuuri-, kauppa- ja ulkoilukavereita.

Kotihoito tarvitsee tuekseen esimerkiksi kulttuuri-, kauppa- ja ulkoilukavereita.

Järjestöjen osaamista on nyt kyettävä hyödyntämään entistäkin tehokkaammin.

Myös ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa hoitokodeissa ikäihmisillä on oltava oikeus päästä harrastamaan ja liikkumaan ulkona. Siksi myös siellä tarvitaan työntekijöiden avuksi ulkoilu- liikunta- ja kulttuurikavereita.

Eri puolilla Suomea on hyviä esimerkkejä sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuuritoimijoiden yhdessä tekemisestä. Toimintakulttuurin muutos edellyttää johdon tukea sekä uudenlaista ajattelua ja yhteistyökykyä eri ammattilaisten välillä.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee, että kunnan on edistettävä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Sen on edistettävä kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tämä velvoite koskee kaikkia kunnan asukkaita.

Kirjoittaja on sosialidemokraattien kansanedustaja Joensuusta

Kommentoi