Päivi Nergin kolumni: Isot muutokset ovat aina mahdollisuus

Päivi Nerg

Päivi Nerg

Paluu uuteen normaaliin on käynnissä, etätyösuositus on purettu ja elämme "korona keskellämme". Hienosti me suomalaiset selvisimme tästäkin koettelemuksesta.

Nyt huomamme kuinka paljon olemme omaksuneet uutta ja kehittäneet työtä ja työtapoja. Olemme ottaneet ison digiloikan koko kansakuntana. On myös syntynyt uudenlaisia työmuotoja ja –mahdollisuuksia. Kriisin aikana ja kriisistä opittiin!

Paluuta vanhaan ei enää ole.

Julkisessa hallinnossa myös rakenteet rytisevät samanaikaisesti digitalisoitumisen ja uudenlaisten työtapojen kanssa. Yli 100 vuotta olemme Suomen demokraattisessa järjestelmässä tottuneet valtion ja kuntien tuottavan julkisen sektorin palveluita. Vaaliuurnilla äänestämme edustajamme joko eduskuntaan tai kuntien päättäjiksi. Nyt mannerlaatat ovat liikkeessä.

Pohjois-Savossakin valitaan hyvinvointialueen päättäjät aluevaaleissa 23. päivä tammikuuta. Sairaanhoitopiirin toiminnat, kuntien terveydenhuolto ja sosiaalitoimi, ja koko pelastustoimi, siirtyvät uuteen hyvinvointialue-organisaatioon ja vanhat 19 organisaatiota lakkaavat. Noin 12000 ihmistä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

Tätä muutosta valmistelemaan ja johtamaan valitaan vaaleilla uudet päättäjät. Kaivataan ihmisten palveluista kiinnostuneita, osaavia ehdokkaita. Ja sitten tietenkin teitä kaikkia äänestämään ja varmistamaan, että demokratia toteutuu ja uudistus saa parhaat mahdolliset päättäjät.

Ei kannata kopioida mitään vanhaa.

Yhtäaikaiset isot muutokset ovat aina mahdollisuus.

Iso fuusio ja sen toteuttaminen vie paljon voimavaroja, mutta myös uudistamisajattelun on tärkeää nousta keskusteluun. Samalla tavalla kuin korona-aikana loimme uusia toimintatapoja, voidaan nytkin rakentaa uutta toimintatapaa hyvinvointialueille. On mahdollista luoda ihmiskeskeisiä ja monimuotoisesti tuotettuja palveluita tukeva johtamisjärjestelmä ja organisoituminen.

Nyt ei kannata kopioida mitään vanhaa, vaan oikeasti uudistaa tulevaisuuden kehityksen mahdollistava johtamisjärjestelmä. Yksi mielenkiintoinen kysymys on vaikka se, halutaanko yhteisen hallinnon lisäksi palvelujen olevan aluelähtöisiä, prosessilähtöisiä vaiko elämänkaarilähtöisiä?

Uudistumisen mahdollistava rakenne ja johtamisjärjestelmä tehdään nyt. Samoin luodaan se arvopohja, luottamus, jolle alueen sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi tulevat rakentumaan.

Ja päättäjät valitaan tammikuussa. Olkaa hereillä!

Kirjoittaja on alivaltiosihteeri valtiovarainministeriössä.

Kommentoi