Pääkirjoitus 6.5.2022 Velkakaton valmistelu on aika aloittaa

Suomen Pankki ehdottaa jälleen, että kotitalouksien velkaantumisen estämiseksi olisi harkittava velkakattoa. Nyt uutena pontimena on Ukrainassa riehuva sota, joka heikentää taloutta ja kiristää rahoitusoloja. Keskiviikkona julkaistu rahoitusjärjestelmän vakausarvio muistuttaa, miten kotitalouksilla on yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin, eikä pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen suunnittelemista toimista ole hillitsemään liiallisen velkaantumisen kasvua.

Hallituksen esitysluonnos ehdottaa pituusrajoituksia asunto- ja taloyhtiölainoille sekä lainakattoa ja lyhennyspakkoa taloyhtiölainoille. Näiden lisäksi Suomen Pankki siis ehdottaa määriteltäväksi enimmäisvelkasuhteen, joka asettaisi katon kotitalouden kokonaisvelanhoitomenoille suhteessa kokonaistuloihin.

Kuten arvata saattaa, rahoitusalalle ehdotus ei kelpaa. Alaa edustava Finanssiala ry otti ehdotuksen vastaan kuten ennenkin myöntäen tavoitteen oikeaksi, mutta pitäen keinoja väärinä. Sille käy taloyhtiölainakatto, mutta mitään uusia rajoituksia hallituksen esityksen päälle eivät rahoittajat kaipaa.

Maaliskuussa pitkiä uusia asuntolainoja myönnettiin ennätysmäärä.

Finanssiala perustelee velkakaton vastustustaan sillä, että kotitalouksien asunnonhankintaa ei pidä vaikeuttaa.

Vaikka rahoituslaitosten omasta mielestä niiden kyky kestää kriisejä on hyvä, Suomen Pankki katsoo muun muassa sodan esille nostamien riskien edellyttävän puskureiden rakentamista vielä pahemman päivän varalle. Reseptiin kuuluu, että kotitalouksien velkaantumista hillitään.

Suomen Pankki ei ole ajatuksineen yksin. Velkakaton tyyppiset velanhoitomenojen ja tulojen suhteen rajoitteet ovat yleistyneet Euroopassa ja Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat suositelleet niitä myös Suomelle.

On hyvä muistaa, miten Finanssivalvonnan johtokunta on toistuvasti suositellut lainanantajille pidättyväisyyttä suurten ja pitkäaikaisten lainojen myöntämisessä. Se ei ole auttanut. Maaliskuussa pitkiä uusia asuntolainoja myönnettiin ennätysmäärä. Pitkä lainat ovat tyypilliessti myös suurimpia. Kehityskulku on omiaan heikentämään kotitalouksien kriisinsietokykyä.

Toisin sanoen, kun lainanantajat eivät Finanssivalvonnan suosituksista huolimatta ole toimineet toivotusti, hallituksen on syytä tarttua Suomen Pankin ehdotukseen ja käynnistää velkakaton valmistelu viipymättä.