Rautavaaran hoitajat vetoavat kirjeessään kuntaan

Rautavaaran kunnan kotihoidon ja palveluasumisen hoitajat ovat kirjoittaneet kirjeen kunnanhallitukselle ja perusturvalautakunnalle. Kirjeen on allekirjoittanut 48 hoitajaa. Kirjeessään hoitajat vetoavat kuntaan, jotta hoitajatilannetta saataisiin parannettua.