Huomiota nuorten hyvinvointiin: Aloite tunnetaitojen opettamisesta

Valtuutettu Aku Saastamoinen (kesk.) on tehnyt aloitteen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta peruskoulussa Pielavedellä.