Koljonvirran alueella alkaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen ensi viikolla - Rakentamistöistä voi aiheutua haittaa liikenteelle

Kesäkuun puolessa välissä alkavat kevyen liikenteen väylän rakentamistyöt voivat haitata liikennettä Iisalmessa Koljonvirran alueella. Pia Lyy

Iisalmessa Koljonvirran alueella alkaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Valtatie 27–Punahovintie.