Kysely: Vaikuttaako kiihtymisvaiheeseen siirtyminen arkeesi?