Kaivoksenjohtaja: "Pörssiyhtiössä mietitään aina, mihin kannattaa investoida"

Antti Savolainen kertoo, että Yara on tehnyt kairauksia sekä malmiesiintymän pohjois- että eteläpäässä ja todennut, että eteläpäässä sijaitseva Laukansalo on malmipotentiaalinsa puolesta merkittävin alue. Matti Ihatsu

Yara Siilinjärven kaivoksenjohtaja Antti Savolainen huomauttaa, että yhtiöllä ei ole vielä varsinaisia suunnitelmia laajentaa louhosta Laukansalon suuntaan, vaan mahdollisuutta vasta selvitetään.