Kiusaamiseen on puututtava heti ja tehokkaasti

Pieksämäen kouluissa on jo vuosia ollut käytössä KiVa-koulu ohjelma, jonka avulla pyritään puuttumaan koulukiusaamiseen matalalla kynnyksellä. Koulukiusaaminen on asia, joka koskettaa edelleen jokaista koulua ja valitettavan useita oppilaita.

Pahimmassa tapauksessa koulukiusaaminen jatkuu luokka-asteelta toiselle, eikä kierrettä saada katkaistua millään. Pieni koululainen voi saada kiusaamisesta elinikäiset traumat.

Kiusaaminen ei tapahdu enää vain koulussa. Nykyajan tekniset vempaimet mahdollistavat sen, että kiusaaminen on siirtynyt myös nettiin ja pikaviestipalveluihin.

Joissain puheenvuoroissa on todettu, että kiusaaminen on myös raaistunut huomattavasti. Erityisesti henkisellä puolella.

Kiusaamiseen on vaikea puuttua silloin, jos uhri ei halua tai uskalla kertoa tapahtuneesta aikuisille.

Erityisen vaaralliseksi asia muuttuu silloin, jos lapsi uskaltaakin puhua aikuisille, mutta häntä uskota. Voi vain kuvitella millaisen jäljen tällainen jättää pieneen mieleen.

Tällainen ei ole ennenkuulumatonta. Tiedän itsekin tällaisen tapauksen, jossa lapsi koki niin henkistä kuin fyysistäkin kiusaamista, eikä häntä uskottu. Tapauksilla oli jopa silminnäkijöitä, mutta heidänkin näkemänsä ohitettiin.

Kiusaaminen ei koskaan ole hyväksyttävää. Oli se sitten minkä muotoista tahansa tai kenen tekemää tahansa, lasten tai aikuisten.

Vuonna 2013 lähti liikkeelle ryhmä, joka on kasvattanut suosiotaan tuosta vuodesta lähtien. Motoristit koulukiusaamista vastaan, eli MKKV kiertää jälleen ympäri Suomea esiintymässä kouluilla. Ajatus syntyi motoristien keskuudessa vähitellen. He halusivat ottaa yhdessä kantaa koulukiusaamista vastaan. Koolle kutsuttiin asiasta kiinnostuneet ja nyt, viisi vuotta myöhemmin kouluvierailuja on toteutettu kymmenillä paikkakunnilla.

MKKV on vieraillut myös Pieksämäellä alakouluilla.

Monelle lapselle komealla pyörällä kovaa kulkeva motoristi on ihailun kohde. Ja kun tällainen kohde sanoo, että kiusaaminen on tyhmää, saattaa jokin korvapari jopa ottaa asiasta opikseen.

Mielipahalta ja konflikteilta on vaikea välttyä koulumaailmassa. Jos kaikki sujuisi kuin tanssi koko ajan, ei KiVa-koulullekaan olisi tarvetta.

Pieksämäen alakouluissa otettiin tämän lukuvuoden alussa käyttöön uusi tapa selvitellä pienempiä konflikteja. Vertaissovittelussa koulutuksen saaneet lapset toimivat sovittelijoina ikäistensä asioissa.

Sääntönä on, että sovittelija on ainakin yhteä luokka-astetta ylemmällä kuin sovittelun osapuolet.

Vertaissovittelu perustuu keskusteluun; sekä uhri että tekijä saavat avoimesti kertoa oman versionsa tapahtuneesta ja kertoa myös sen, miltä tilanne on kummastakin tuntunut. Rangaistuksia ei tapauksissa kellekään jaella.

Vertaissovittelussa oppilaat oppivat keskustelemaan vaikeistakin asioista. Keskustelun kulttuuri tulee näin ollen tutuksi jo pienestä pitäen. Keskustelemalla asioista pyrkivät osapuolet pääsemään sopimukseen, jonka molemmat myös allekirjoittavat. Viikon päästä tilannetta tarkastellaan uudestaan ja katsotaan, onko sopimus pitänyt.

Nopea puuttuminen ja oppilaiden osallistaminen lienevät ne avaimet, joilla vertaissovittelussa asioita estetään kehittymästä liian pitkälle.