Arjen turvallisuus edellyttää rikosten tutkintaa

Viime aikoina on keskusteltu poliisin voimavarojen riittävyydestä. On hyvin huolestuttavaa, että esim. Helsingissä poliisi ja syyttäjä ovat sopineet, että mahdollisimman suuri määrä rikoksia jää ilman varsinaisia poliisin tutkintatoimia. Koko maassa poliisi on joutunut asettamaan tehtäviään etusijajärjestykseen turvatakseen taloudellisten resurssien riittävyyden. Myös rikosten tutkinta-aikojen pidentyminen on ollut jo pidempään jatkunut ilmiö.

Suomessa on maailman parhaimmistoon kuuluva poliisi. Ammattitaitoinen poliisi ei kuitenkaan auta, mikäli resurssit ovat riittämättömät. Ylityöllistetty poliisi ei vain ehdi selvittää kaikkia rikoksia. Tavallinen suomalainen tarvitsee harvemmin poliisin apua, mutta kun niin käy on tärkeää, että saamme poliisin apua. Järjestelmän on pystyttävä turvaamaan kansalaisten oikeudensaanti.

Vuodelle 2019 poliisille on osoitettu lisärahoitusta 26 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Määräraha pitää tasokorotuksen lisäksi sisällään sekä lähiöpoliisitoiminnan sekä haasteellisten ja harvaan asuttujen alueiden poliisitoiminnan jatkumisen. Poliisin toiminta koko Suomen laajuisesti halutaan turvata. Resursseja on kuitenkin lisättävä.

Poliisin toiminnan rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti. Määrärahoista taisteleminen vuosittain ei ole järkevää. Poliisin resursseja olisi nostettava sellaiselle tasolle, että kansalaisten oikeudensaanti on turvattu. Käytännössä poliisien määrä tulisi nostaa 7200:sta vähintään 7850:een, jota mm. eduskunnan hallintovaliokunta on edellyttänyt.

Vuonna 2018 Suomessa oli 136 kuntaa, joissa poliisin saapuminen hälytyspaikalle kesti yli puoli tuntia. Poliisin toimintakyky on suoraan verrannollinen poliisien määrään. Jatkossa poliisin on voitava keskittyä ydintehtäviinsä, kuten hälytystoimintaan sekä rikosten esitutkintaan. Muiden tehtävien kuten päihtyneiden kuljetusten ja vartioinnin siirtämistä pois poliisilta on harkittava.

Poliisikoulutus on Suomessa korkeatasoista. Vuosittain koulutuksen aloittaa noin 400 opiskelijaa. Hakijoiden soveltuvuudesta ei saa tinkiä. Yhteiskunnan muuttuessa hakukriteerejä tulee tarvittaessa päivittää.

Suomen poliisi ja maamme sisäinen turvallisuus ovat monella mittarilla maailman kärkiluokkaa. Kaduilla on pääsääntöisesti turvallista liikkua ja poliisin toiminta on ammattitaitoista sekä luotettavaa. Meidän päättäjien tehtävänä on huolehtia, että näin on myös tulevaisuudessa. Riittävä määrä poliiseja on arjen turvallisuuden kannalta välttämätöntä.