Eläkeläisköyhyyteen puututtava välittömästi

Vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ilmaisi jo hallitusohjelman julkistamisen jälkeen vuonna 2015 pelkonsa siitä, että hallituksen tekemät päätökset tulevat lisäämään kansalaistemme eriarvoisuutta. Kuluneet vuodet ja mm. useiden tahojen tekemät laskelmat ja arviot ovat vahvistaneet esittämiemme pelkojen toteutuneen.

Muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen suuret korotukset, sairasvakuutuskorvauksien leikkaukset, energiaverojen nosto sekä Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti jo ennestään heikoimmin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa. Näiden säästöpäätösten päälle hallitus on ensi vuoden talousarviossaan mm. jättämässä voimaan aiemmin tekemänsä säästöpäätöksen indekseihin liittyen.

Indeksijäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämä tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä maamme eläkkeensaajille, mikäli jäädytystä ei hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä. Eläkkeensaajien Keskusliiton Mikkelin piirin yhdistys Pieksämäen Seudun Eläkkeensaajat ry vaatii maan hallitusta luopumaan tulevien vuosien indeksijäädytyksistä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto on jo pitkään kantanut suurta huolta eläkeläisten toimeentulo-ongelmista. Tätä ongelmaa ei kerta kaikkiaan hoideta talousarvioesityksessä olevalla takuueläkkeen 15 euron korotuksella ensi vuoden vaihteessa. Takuueläkettä maksettiin vuoden 2015 lopussa 100 947 eläkkeensaajalle. Heistä oli yli 65-vuotiaita noin 40 prosenttia (tilastot vuoden 2015 lopussa) ja tämä tarkoittaa hieman alle 40 000 henkilöä.

EKL:n Pieksämäen Seudun Eläkkeensaajien mielestä pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi on toteutettava kansaneläkkeeseen reilu tasokorotus. Yksinäisen eläkkeensaajan saama täysi kansaneläke (628,85 eur/kk vuonna 2017) on mahdollisimman nopeasti nostettava takuueläkkeen tasolle (760,26 eur/kk vuonna 2017). Sitä kautta nousisi myös kansaneläkettä saavien määrä ja useampi pientä työeläkettä saava saisi helpotusta elämäänsä. Vaadimme, että Suomeen on laadittava toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhien lukumäärä käännetään laskuun.

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus - aina.

EKL Pieksämäen Seudun Eläkkeensaajat ry:n syyskokous 2018.