Ihmisten oikeusturvaa vahvistettava vakuutuslääketieteellisissä asioissa

Lakien korjaaminen vakuutuslääkäreiden mielivallan poistamiseksi ei ole edennyt sosiaali- ja terveysministeriössä.

Kansanedustajat ja Korkein oikeuskin on toistuvasti tiedustellut asian etenemisestä ministeriöltä, mutta ministeriö on perustellut hidasteluaan resurssiensa puutteilla. Rahaa varmasti olisi ollut palkata virkamies kirjoittamaan laki, jos tahtoa korjata epäkohta olisi ollut.

Korkein oikeus teki syyskuussa esityksen maan hallitukselle, että ihmisten oikeusturvaa on vahvistettava vakuutuslääketieteellisissä asioissa. Hienoa! Toivon vihdoin saatavan aikaan ratkaisun, joka muuttaa nykykäytäntöä oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi.

Suomessa on ollut jo pitkään ongelmana, että vakuutuslääkäreiden ratkaisuun muutosta hakeva kansalainen ei saa oikeutta. Tällä hetkellä ei ole puolueetonta tahoa, joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon.

Ihmiset ovat aivan liian usein joutuneet tilanteeseen, jossa vakuutuslääkäri toteaa ihmisen olevan työkykyinen, vaikka hän makaisi sängyssä kykenemättä liikkumaan. Ihmiset ovat siten jääneet vaille korvauksia, vaille sairauspäivärahaa, vaille kuntoutusta.

Kielteisiä päätöksiään Kela ja vakuutusyhtiöt perustelevat omien vakuutuslääkäreidensä tekemällä arviolla potilaspapereiden perusteella. On ihmisten oikeudentajun vastaista, kun vakuutuslääkäri voi potilasta näkemättä tehdä kielteisen päätöksen. Ihmisiä ajetaan kohtuuttomiin, epäoikeudenmukaisiin elämäntilanteisiin.

Muutoksenhakijat vakuutusoikeudellisissa asioissa ovat usein vakavasti loukkaantuneita, vaikean sairauden uuvuttamia, sairauslomalle joutuneita ja sitä myötä vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautuneita, hankalissa olosuhteissa eläviä ihmisiä. He taistelevat suurten vakuutusyhtiöiden ja Kelan vakuutuslääkäreiden puolueellisia lausuntoja vastaan.

Ihmisten oikeusturva on heikentynyt, koska he eivät asiantuntijalausunnoista aiheutuvien kustannusten pelossa ryhdy vaatimaan oikeuksiaan hakemalla muutosta oikeudesta tilanteissa, joissa siihen olisi perusteita.

Toivon maan hallituksen toimivan ripeästi ja esittävän lain, jolla määrätään riippumattoman taho antamaan lausunto vakuutusoikeudellisissa asioissa. Puolueettoman näkemyksen saaminen parantaisi ihmisten oikeusturvaa.