Kannanotto lähipalvelujen ja vanhustenhoidon puolesta

Etelä-Savon Keskustan piirihallitus on huolissaan maakuntamme lähipalveluiden saavutettavuudesta ja vanhustenhoidon nykytilasta. Useat palvelut ovat sähköistyneet ja virastojen palvelupisteet karanneet kaupunkeihin. Samoin vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköitä on keskitetty ja vanhukset joutuvat kauas omasta tutusta ympäristöstään. Haluammeko jatkaa tällä tiellä vai kehittää lähipalveluja nykyistä paremmiksi? Jos maakuntamme halutaan pitää elävänä ja asuttuna, nyt viimeistään on siirrettävä huomion painopiste lähipalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen.

Etelä-Savon Keskustan piirihallitus ei hyväksy nykyistä vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköiden keskittämistä kaupungin keskustaan. Vieraassa ympäristössä vanhusten yksinäisyys ja turvattomuuden tunne korostuvat, kun hoito- ja hoivapalvelut siirretään kauas kotoa. Myös omaisten yhteydenpito vaikeutuu, jos hoitopaikka siirtyy kymmenien, jopa satojen kilometrien päähän, eikä omalle kylälle jääneellä puolisolla tai muilla läheisillä ole mahdollisuutta vierailla niin usein vanhuksen luona, kuin tarve olisi. Mielestämme on tärkeää säilyttää ja hajauttaa vanhustenhoitoa, jotta vanhusten on mahdollista saada hoitoa ja asua loppuun saakka tutulla ja rakkaalla kotiseudullaan.

Lähipalveluiden kehittämiseksi esitämme jokaisen kunnan ja pitäjän keskustaajamaan palvelupistettä, jossa pystyy hoitamaan muun muassa KELA-asiat, TE-palvelut sekä esimerkiksi poliisin lupapalvelut. Palvelupiste voi olla myös kiertävä auto tai muu liikuteltava piste, jossa annetaan neuvoja ja käytännön apua asioiden hoitamiseen. Teknologian kehittyminen on hyvä asia, mutta digitalisoituminen ei koske kaikkia. Kaikilla ei esimerkiksi ole tietokonetta, toimivia nettiyhteyksiä tai valmiuksia asioida sen avustuksella. Myös verkkopankkitunnusten puuttuminen vaikeuttaa usein internetin kautta asioimista. Virastojen lomakkeet eivät myöskään aina ole yksinkertaisia täyttää, joten fyysisesti läsnä olevan ihmisen apu voi olla tarpeen.

Nyt on aika ottaa pari askelta taaksepäin ja miettiä, mitä hyvää henkilökohtaisen palvelun mahdollistaminen voi tuoda tullessaan.