Nenonpellon päiväkodin puolesta

Opetuslautakunta on päättänyt esittää Pieksämäen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Nenonpellon päiväkodin toiminnan lakkauttamista 31.7.2019. Nenonpellon päiväkodin henkilökunnalle on asian tiimoilta pidetty palaveri maanantaina 29.10.2018, samana iltana on kokoontunut opetuslautakunta. Päiväkodin lasten vanhemmat lukivat uutiset Pieksämäen lehdestä 1.11.2018 ja järkyttyivät. Me vanhemmat olemme todella järkyttyneitä siitä, kuinka asiassa toimittiin kaikessa hiljaisuudessa sekä vanhempien että henkilökunnan selän takana.

Päiväkodin lakkauttamista on perusteltu alle kouluikäisten lasten määrän vähentymisellä koko kaupungin alueella. Nenonpellon päiväkoti ei ole koskaan yli 30-vuotisen toimintansa aikana ollut vain Nenonpellon kyläläisten päiväkoti. Se on alun perin rakennettu palvelemaan ennen kaikkea Vaalijalassa työssäkäyvien vanhempien lasten päivähoidon tarvetta. Päiväkodin sijainti palvelee myös kaupungin pohjoispuolen haja-asutusalueen perheitä ja se on ainoa päivähoidon yksikkö kaupungin pohjoispuolella. Mikäli päiväkoti lakkautetaan hoitoajat pitenevät entisestään niiltä lapsilta, jotka kulkisivat Pieksämäen kaupunkiin esim. Haapakoskelta. Pitkät hoitoajat eivät missään tapauksessa ole lapsen edun mukaisia. Vaikka päiväkoti sijaitsee 10 km päässä Pieksämäen keskustasta, lapsia tuodaan päivähoitoon Nenonpeltoon, koska päiväkodin imago on erittäin positiivinen ja sillä on erinomainen maine kaupungin lapsiperheiden keskuudessa. Päiväkodin toiminta on lapsilähtöistä, tavoitteellista ja pedagogisesti taitavaa. Nenonpellon päiväkodissa on käytetty jo vuosien ajan luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntäen päiväkodin välittömässä läheisyydessä olevaa luontoa. Yhteistyö Vaalijalan kanssa on tiivistä. Tälläkin hetkellä päiväkodissa on 33 lasta ja päiväkoti on täynnä.

Nenonpellon päiväkoti on nähtävä myös elinkeinopoliittisena asiana. Päiväkodin välittömässä läheisyydessä sijaitseva Vaalijalan Nenonpellon yksikkö on yksi Pieksämäen suurimmista työnantajista. Suuren työnantajan intressissä on päiväkodin säilyminen, tämä vaikuttaa etenkin työntekijöiden rekrytointiin. Päivähoidon saatavuus oman työpaikan vierestä on iso etu, silloin kun tehdään ratkaisuja omasta työpaikasta. Päiväkodin olemassaololla on myös suuri merkitys koko alueen arvoon, arvostukseen ja imagoon. Nenonpellon alueella on varsin hyvä rakennuskanta. Pieksämäen kaupungilla on alueella vuokra-asuntokantaa ja lisäksi alueella on runsaasti omakotitaloasutusta. Nenonpellossa asuu perheitä, joiden lapset ovat päivähoidossa Nenonpellon päiväkodissa ja joko molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista töissä Vaalijalassa. Nenonpellossa asuvien perheiden eriarvoisuus nousee, sekä asuntojen arvo laskee, mikäli päiväkoti lakkautetaan.

Pieksämäen kaupunki ostaa tällä hetkellä päivähoitopalveluita useista yksityisistä päiväkodeista. Laadukasta varhaiskasvatusta tuotetaan kuitenkin myös kaupungin omissa yksiköissä, ennen kaikkea Nenonpellon päiväkodissa. Mikäli varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrä tulevaisuudessa vähenee, tulee ensisijaisesti miettiä yksityisten ostopalveluiden tarvetta eikä purkaa kaupungin omia palveluita.

Pieksämäen Lehdessä opetusjohtaja toivoo Pieksämäen kaupunkiin vetovoimaisuutta ja lisää lapsiperheitä. Kaupungin omana toimintana tuottama laadukas varhaiskasvatus on palvelu, joka vaikuttaa kaupungin vetovoimaisuuteen ja sen tulisi olla osa Pieksämäen kaupungin markkinointikampanjaa. Pieksämäen kaupungilla ei ole varaa menettää yhtään positiivista imagotekijää.

Nenonpellon päiväkodin puolesta