Pieksämäen ikääntyvien asumispalveluiden myöntäminen

Pieksämäen Lehdessä julkaistuissa mielipidekirjoituksissa on tullut ilmi, että kuntalaisilla on epäselvyyttä ikääntyvien asiakkaiden palveluasumisen myöntämisestä. Tavoitteenamme on mahdollistaa ikääntyvien turvallinen kotona asuminen järjestämällä palveluja ja hoitoa kotiin. Kun kotiin tuotavat palvelut eivät enää riitä, asiakkaalle järjestetään tarvittavat palvelut palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen yksiköstä.

Ikääntyvän asiakkaan palveluasumisen tarpeen arvioi aina moniammatillinen työryhmä, joka tekee myös sijoituspäätöksen tehostettuun palveluasumiseen tai muuhun yksikköön sosiaalihuoltolain mukaisesti. Myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi sosiaalinen verkosto, omaisten ja läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon sekä mahdolliset omarahoitteiset palvelut. Lopullinen päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvion pohjalta. Asiakkaan oma tahdonilmaisu huomioidaan ja kirjataan palvelua myönnettäessä, mutta aina toivetta vastaavaa asumispalvelua ei voida järjestää.

Asumispalveluja on eritasoisia riippuen asiakkaan tuen tarpeesta. Tehostettua palveluasumista eli ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa voidaan myöntää, kun

. asiakkaalla on huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky ja jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve toimintakyvyn kokonaisarvionperusteella

. ja asiakkaalla on hoidon ja valvonnan tarvetta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja vuorokauden aikana eikä palvelua voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien- ja tukipalvelujen turvin

Pieksämäen kaupunki on kilpailuttanut tehostetun palveluasumisen sekä tavallisen palveluasumisen vuonna 2016. Ensisijaisesti asiakkaalle tarjotaan paikkaa kaupungin omasta yksiköstä ja sitten kilpailutuksessa tehtyjen puitesopimusten mukaisesti. Vasta kun nämä paikat on täytetty, voidaan asiakkaita sijoittaa muihin yksiköihin. Julkisia hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista ja Pieksämäen kaupunki tällä käytännöllä noudattaa sitä. Mielipidekirjoituksessa mainittu Matti ja Liisa koti Oy:n tehostetun palveluasumisen yksikkö Tikankolo ei osallistunut kilpailutukseen 2016, eikä näin ole mukana nykyisissä kaupungin puitesopimuksissa. Tikankolo on valmistunut kesällä 2017 (Tikankolon nettisivut).

Pieksämäen kaupunki tulee kilpailuttamaan ikääntyneiden tavallisen ja tehostetun palveluasumisen syksyllä 2019. Asiakkaan valinnanvapautta lisätään ottamalla käyttöön palveluseteli 1.4.2019 alkaen tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Palveluseteliyksiköksi voi hakeutua kaikki vaatimukset täyttävät tavallisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköt. Asiakkailla on mahdollisuus hakeutua yksityisiin asumispalveluihin myös omakustanteisesti.

Rauni-Maaria Kesälahti

Aino Rubini

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.