Pieksämäki, pienen puolesta?

Pieksämäellä on vain yksi yläkoulu, ja se on tuonut viranhaltijoille uuden haasteen, kuljetusoppilaat. Laajan kunnan maantieteelliset faktat tiedetään, samoin lasten suojaksi säädetyt lait. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee noudattaa toimissaan niin perusopetuslakia, lastensuojelulakia, hallintolakia kuin lasten oikeuksien sopimusta, muutamia mainitakseni.

Perusopetuslaissa on säädetty, että kouluvuoden alussa 13 vuotta täyttäneiden päivittäinen odotus- ja kuljetusaika ei saa ylittää kolmea tuntia. Alle 13-vuotiaille laissa säädetty maksimi on 2,5 tuntia. Lapset ovat koulun vastuulla aina kuljetuksen päättymiseen saakka.

Kesällä lapseni lukujärjestykseen tutustuessani totesin, että hänellä odotus- ja kuljetusaika on pahimmillaan kaksinkertaisesti lain sallima, ja ylityksiä on suunniteltu jokaiseen jaksoon, useampana päivänä.

Asiasta on valitettu koulutuslautakuntaan jo vuonna 2016, ja sen siunauksella kuljetusoppilaita syrjivä ja lainvastainen toiminta on ollut Pieksämäellä normi vuosikaudet.

Opetuslautakunnalle 29.8.2018 antamassaan päätösehdotuksessa viranhaltijat ja asian valmistelijat eivät ota kantaa lasten ajankäyttöön odotusaikana, valvontaan tai vastuukysymyksiin.

He antavat ymmärtää, että kuljetusjärjestelyt ovat jotenkin poikkeukselliset lapsemme kohdalla, vaikka hän on Virtasalmen suuntaan ensimmäisiä pois jääviä, ja ylitykset ovat suunniteltuja ja toistuvia kaikkiin kuljetussuuntiin. Kuljetusoppilaita Hiekanpäässä on yhteensä 206 kpl, 44 prosenttia yläkoulun oppilaista.

Ylitysten suurin syy ovat ennen ja jälkeen koulupäivän sijoittuvat odotusajat. Lapset viettävät kuljetuksissa "optimoidusti" jo nyt yli 60 tuntia kuukaudessa, 540 tuntia vuodessa. Se kaikki on pois tutkitusti tärkeistä levosta ja harrastuksista.

Opetusjärjestelyjen tavoitteena on mahdollistaa oppilaiden yksilöllinen kehittyminen, hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 21).

Näistä tavoitteista lähtevä opetuksen suunnittelu tuottaa oppilaille sopivan ja tavoitteet mahdollistavat opetusjärjestelyt. Nyt suunnittelun lähtökohtana lienevät olleet erilaiset arvot ja tavoitteet.

Opetuslautakunnan päätti sallia ylitykset kuljetus- ja odotusajoissa. Virkamiehiä kuultiin, mutta kuka kuulee lapsia?

Meidän lapsella kympin aamu alkaa klo 6.55 taksin tullessa. Kouluun on matkaa alle 30 kilometriä.