Sädesienen saastuttamaa irtaimistoa ei pysty puhdistamaan

Yhdistyksemme on pyytänyt ennen päätösten tekoa huomioimaan Maaselän koulun irtaimiston ja koulun kirjaston kirjojen asianmukainen hävittäminen. Pieksämäen Lehden 22.9. artikkelin mukaan kirjat ovat edelleen Maaselän koulun kirjastossa ja niitä ollaan sieltä siirtämässä muihin tiloihin.

Mikrobien ja sädesienten saastuttamat kirjat ovat Maaselän koulun kirjastossa käyttökelvottomia ja aiheuttavat herkimmille oireita sisäilmaongelmaisesta rakennuksesta muualle siirrettäessä. Näin ollen paikkojen käytön estyminen tulee vastaan sisäilmaoireisille. Mikäli kirjaston kirjoja siirretään Poleeniin/srk:n väistötiloihin/Kanttilaan/Harjun koulun kirjastoon tai uuteen kouluun, oireilijoiden määrä lisääntyy ja tilat ovat jopa käyttökelvottomat pahiten sairastuneille. Sekä lapset että työntekijät altistuvat edelleen saastuneelle irtaimistolle. Näin ollen terveydenhuoltomenot ja sairauspoissaolot lisääntyvät.

Mikäli kirjat siirretään sisäilmasta sairastuneen oppilaan kouluun, estyy oireilun vuoksi myös hänen koulunkäyntinsä sekä sisäilman mikrobeille ja sädesienille altistuneet vanhemmat estyvät käymästä mm. koulun juhlissa ja vanhempainilloissa. Epäpuhtaudet siirtyvät saastuttamaan erityisesti kirjojen ja lehtien kautta. Myös yhdistyksemme Sisäilmaryhmän pitopaikkana Poleeni estyy, mikäli sinne tuodaan sisäilmasta saastunutta kirjastomateriaalia.

Otsonointi ei puhdista pysyvästi pehmeää materiaalia ja herkimmät oireilevat myös tämän toimenpiteen kemikaalikäsittelylle. Sädesienen tuhoamaa omaisuutta ei pysty puhdistamaan, eikä tuuletuskaan poista epäpuhtauksia.

Sisäilmasairastuneiden puolesta