Seurakuntavaalit tulee, oletko valmis

Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan kirkkovaltuuston jäsenet eli luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakunnan luottamushenkilöt päättävät, miten seurakunnan toiminta vastaa ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. He päättävät monista keskeisistä seurakunnan hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista.

Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan myös koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.

Itse haluan kutsua kaikkia ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Ovet ovat avoimet kaikille, ja kynnyksen astua sisään tulee olla matala. Korostan sitä, että seurakunnassa kaikki ovat samanarvoisia ja rakkaus kuuluu kaikille.

Seurakunnan tulee toimia aktiivisesti, jalkautua ihmisten luokse, ja tehdä työtä lähimmäisten hyväksi. Tämä on arvokkain perusta työssämme. Vastuunkanto toisista ihmisistä niin lähellä kuin kaukana kuuluu keskeisesti arvoihini.

Kirkko tarvitsee aktiivisia jäseniä. Jäsenten osallistumista päätöksentekoon on tuettava. Seurakunnan päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää. Seurakunnan ja kirkon tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteiskunnassa käydään keskustelua oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Toimimme omantunnon äänenä ja otamme aktiivisesti kantaa hyvien asioiden puolesta.

Seurakunta tarjoaa pieksämäkeläisille apua, tukea ja turvaa, samoin hengen ravintoa ja monenlaisia toimintaa. Ihmiset ehkä unohtavat tai eivät tiedä kuinka aktiivista toiminta on. Seurakunta on lähellä ihmisten arkea, juhlaa ja surua, häät ja hautajaiset, rippikoulu ja kaste. Nuorisotyö on aktiivista ja nuoria osallistavaa. Lapsi- ja perhetyö on toteutukseltaan monipuolista. Vauvaperheille löytyy muskaria, on liikuntakasvatusta ja laadukkaita perhetapahtumia. Kuorotoiminta on monipuolista.

Diakoniatyö on ensisijaisesti henkistä ja hengellistä tukea eli keskustelua ja sielunhoitoa. Taloudellinen avustaminen on osa ihmisten kokonaisvaltaista kohtaamista, ei erillistä vain rahaa tai ruokaa käsittelevää toimintaa. Uskosi laatua ei kysellä, eikä sitä, oletko kirkon jäsen. Seurakunnan tulee elää tässä ajassa, kuitenkin myös perinteitä kunnioittaen.

Seurakuntavaaleissa on samat haasteet kuin muissakin vaaleissa. Ehdokkaita on vuosi vuodelta vähemmän ja äänestysprosentit ovat matalia. Mutta kuten joka vaaleissa, äänestäminen on tärkeää. Äänestämällä vaikutat oman seurakuntasi tulevaisuuteen. Käytä ääntäsi.