Tieto on demokratian avainasia

Pitää kommentoida kun viime valtuuston aluksi tuli tätimäistä ohjetta, että valtuutettujen pitää ottaa asioista selvää ja hakea tietoa päätettävistä asioista. Tämä on totta, kännykät ja sähköpostit on keksitty. Kun kaupungin johdossakin muistettaisiin tietoa jakaa ja erityisesti riittävän ajoissa. Ja kun päätöksiä tehdään niin kyllä se kaikki oleellinen tieto pitää löytyä esityslistojen liitteistä, tulla sähköpostilla tai olla yhdessä keskusteltu vaikkapa valtuustoseminaarissa. Ei voi olla niin että oleellista tietoa pitäisi lähteä etsimään sieltä ja täältä.

Se aktiivisin aika kun valtuustokokouksiin valmistaudutaan on viikko. Siinä ajassa muodostetaan se lopullinen oma kanta, puolueen kanta ja mahdollisesti laajemminkin pohditaan yhteistyötä eri puolueiden välillä. Se vaatii soittokierroksia ja palavereita ja yhteydenpitoa netin/somen välityksellä. Jos luottamushenkilö käy töissä tai vuorotyössä kuten itse niin haasteet on melkoiset jotta valmista on valtuustokokoukseen mennessä.

Erityisesti siksi varsinkin isoja päätöksiä ei pitäisi runnoa läpi kiireellä. Liikuntahalli-päätöksenteko oli tästä erittäin huono esimerkki. Nyt hallinto-oikeudessa asti arvioidaan tätä kiirettä, tehtiinkö päätökset oikein vai ei. Kun kaupunginjohtaja Turunen siirrettiin syrjään niin luvattiin muutosta. Mutta valitettavasti entinen meno jatkuu. Hyvää on ollut, että valtuustoseminaareja on ollut enemmän. Valitettavasti keskustelu siellä on niin ympäripyöreää, kun ei ole konkreettisia asioita esillä, että eväitä tulisi kunnolla päätöksentekoon.

Kuntalaisten kuulemisia tarvittaisiin myös nyt ja kuulemistilaisuuksissa pitäisi olla kaikkien näkökulmien puhujat äänessä. Nyt äänessä on vain virkamiesten kannan puolustajia, liikuntahallin keskustelutilaisuudessakin oli vain yrittäjäedustajat markkinoimassa itseään, miksei tilaisuudessa ollut myös virallista puheenvuoroa, jossa olisi esitelty faktoja miksi vaikkapa kunnan olisi kannattanut rakentaa halli. Kuten kirjoitin viimeksikin jo, niin valitettavan vähän tulee virkamiesten suunnalta puheenvuoroja että kunta osaisi tehdä jotain hyvin vaan kaikki pitäisi yksityistää. Mutta se kertoo silloin oman työn epäonnistumisesta jos siihen ei luoteta että se voi olla myös hyvää.

Kuntademokratiassa on yleensä useita vaihtoehtoja mistä valita paras. Se tieto mitä jaetaan kuntalaisille ja meille luottamushenkilöille pitäisi olla monipuolista, tuoda esille kaikki näkökulmat. Laadukas, monipuolinen ja riippumaton tiedonvälitys on koko kansan ja demokratian kannalta avainasia. Lehdistöllä on tiedonvälityksessä myös merkittävä tehtävä. Moniäänisen tiedonvälitys ja monipuolinen journalismi on demokratian peruspilareita. Yksiääninen tiedonvälitys johtaa yksiääniseen totuuteen. Ja se ei ole totuutta.