Värillä on väliä, ainakin järvivesissä

Turvetuottajat ovat käynnistäneet näyttävän kampanjan turpeennoston viherpesuksi. Liekö syynä vaalit ja sen jälkeiset hallitusneuvottelut, joihin halutaan vaikuttaa. Kun turpeenpoltto ilmastosyistä on loppumassa, vain siirtymäajasta ollaan erimieltä, panostetaan nyt vesistövaikutusten kieltämiseen ja hyväksyttävyyden hakemiseen . Turvetta halutaan jatkossakin nostaa muiden tuotteiden raaka-aineeksi. Kasvuturve on kyllä korvattavissa. Vapo halunnee mm. aktiivihiilen valmistukseen jatkaa turpeennostoa.

Mainostetuissa tutkimuksissa ei ole tullut esiin mitään uutta, ei myöskään Kyyveden osalta, joskin ajankohta on erikoinen. Meillähän on mittaustietoa pitkältä ajalta, kevätmittaukset ovat olleet yleensä toukokuulta. Nythän on kyseessä lähinnä sulamisvedet , joista ei voi tehdä päätelmiä koko vuoden tasosta. On tiedossa, että kuormitus on suurin Kyyveden pohjoisosissa, joiden valuma-alueella on sekä metsä- että maatalouden kuormitusta, samoin turvetuotantoa (Lahnasuo, Kalkkiköyhä). Siellä myös veden laatu on huonoin. Myös eteläosassa, johon laskevat Pyöreäsuo, Lintusuo ja Kovalansuo, on veden laatu osin vain tyydyttävä. Siellä myös Koiraselällä on todettu osassa ahvenia korkeita elohopeapitoisuuksia.

Kuormitus on suurin maa- ja metsätalouden osalta, mutta pistekuormituksena turvetuotannon osuus on merkittävä. Mittauksissa ei saada esille koko totuutta. Ympäristöviranomaisten resursseja on viime vuosina radikaalisti heikennetty. Pintavalutuskentillä on usein ongelmia, mm. Pyöreäsuolla on toistuvasti havaittu vallien murtumisia, ohivirtauksia, jotka paikalliset asukkaat ovat havainneet, eivät ympäristöviranomaiset. Myös tuotantoaikana laskeutuva humuspöly ja eristysojista ohi mittauspisteiden laskeva kuormitus jää huomioimatta, samoin rankkasateiden jälkeiset kuormitushuiput.

Maa- ja metsätalous ovat oman osansa kuormituksesta tiedostaneet ja tähän pyritään löytämään ratkaisuja. Metsäkeskus on kampanjoinut turvemaametsien uudistamisen vesienhoidollisista tarpeista. Maataloudessa haetaan keinoja huuhtoumien vähentämiseen, mm Haukivuorella biokaasulaitos on omalta osaltaan vähentämässä myös vesistökuormitusta.

Vain turveteollisuus ei myönnä mitään! Päinvastoin näkee väitettävän, että turpeennosto jopa parantaa veden laatua!

On kyllä esimerkkejä siitä, miten turvetuotanto on pilannut vesiä. Kontiolahden Linnunsuon purkualueella havaittiin kalakuolemia ja vesistön liettymistä 2010-2011. Asukkaitten aktiivisuuden ansiosta lopulta todettiin turvetuotannon happamien vesien aiheuttavan kalakuolemat ja Vapo oma-aloitteisesti lopetti noston kyseisellä lohkolla. Myös Kouvolan Hakosuolta on Elykeskuksen ratkaisu, jossa Vapo velvoitettu hakemaan uutta ympäristölupaa johtuen purkuvesien matalasta pH;sta ja korkeista rauta-arvoista, jotka ovat aiheuttaneet kalakuolemia. Silloin todettiin, että jos kemikaloinnin aiheuttamaa pH-arvoa nostetaan, humuskuorma lisääntyy, tämä on kemikaloinnin pulma. Vapo määrättiin pienentämään kemikaalien määrää, jotta pH saadaan nousemaan. Eli kun pyrstö nousee, nokka tarttuu. On selvää, että nykyinen BAT (paras käytettävissä oleva tekniikka) ei ole riittävä.

Nykyisissä vesistöluokituksissa ei oteta huomioon väriä /näkösyvyyttä riittävästi. Kuka haluaa ostaa rantatontin tummanruskean järven rannalta? Kuka haluaa mennä uimaan tummaan kuraan? Totuus on, että veden näkösyvyys on Kyyvedessäkin heikentynyt tasaiseen tahtiin kymmeniä vuosia. Kangasjärvessä Ropolansuon purkuojan lahdessa vesi on kahvin väristä. Matkailun kannalta tämä on uhka.

Emme todella halua katsoa pilaantuuko järvemme. Toivon mukaan metsäojitusten uudistaminen vähentyy , samoin maatalouden kuormitus . Turvetuotannon osalta kuormitus nousee, koska Kalkkiköyhän tuotantoalue on vasta aloittanut. Myös ilmastonmuutos lisää huuhtoumaa. Toivottavasti Kyyveden parhaalle hiekkarannalle kirkonrantaan ei sallita Emostensuon purkua. Vaikka turpeennostajilla ei ole Suomen vesistä huolen häivää, me muut kyllä ymmärrämme arvostaa sitä, että meillä on makeaa vettä järvikaupalla käytössämme ja että sitä pitää suojella kaikelta ylimääräiseltä kuormitukselta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.