Yhden sairastuessa moni tarvitsee apua

Lokakuun 9. päivä vietetään Ilonan päivää, joka on valtakunnallinen mielenterveys-omaisten päivä. Mielenterveysomainen on henkilö, jolle läheisen mielenterveys aiheuttaa huolta. Kuka tahansa meistä voi olla mielenterveysomainen. Psyykkinen oireilu tai sairaus voi mullistaa paitsi henkilön itsensä, myös koko hänen lähipiirinsä maailman.

Omaiset joutuvat usein huolehtimaan sairastuneen läheisen arjen sujumisesta. Se voi olla kodinhoidosta, rahankäytöstä, sosiaalisista suhteista, ruokailuista, lääkkeistä tai hoidosta vastaamista. Tällä hetkellä noin 400?000 suomalaista hoivaa mielenterveysongelmista kärsivää läheistään. Valtaosa heistä hoitaa läheistään ilman vapaapäiviä ja taloudellista tukea. Vain 3 prosenttia mielenterveysomaisista saa omaishoidon tukea.

Sairastuneille ja omaisille on olemassa erilaisia palveluita ja tukimuotoja, joita eri tahot mahdollistavat ja tarjoavat. Valitettavasti palveluverkosto on kuitenkin sirpaleinen, jolloin avun sekä tuen hakeminen ei ole helppoa. Netissä on paljon tietoa, mutta se on siellä pirstaleisena ja tiedon hankkiminen edellyttää tietoteknisiä taitoja sekä tiedonhakutaitoja, joita kaikilla ei ole.

Hoitosuhteet saattavat olla hyvin katkonaisia henkilökunnan vaihdosten vuoksi. Ammattihenkilöstön antama ohjeistus voi olla puutteellista tai suullisesti annetut hyvätkään ohjeet eivät välttämättä jää kriisivaiheessa muistiin. Tämän vuoksi ohjeistus ja neuvonta tulisi antaa kuntoutujalle ja hänen omaisilleen myös kirjallisesti.

Hätä ja huoli läheisen voinnista, omasta jaksamisesta ja mahdollisesti molempien taloudellisesta tilanteesta huolehtimisesta on kuormittavaa. Raskaassa elämäntilanteessa ei välttämättä ole voimavaroja ottaa itse selvää erilaisista tukimuodoista ja palveluista. Usein omaisen ensimmäinen kysymys hänen tullessaan omaisneuvontaan tai vertais-ryhmään onkin: "Mistä saan tietoa?" Ketkä osaavat ja muistavat kertoa omaisille palveluista ja tuista, jos läheinen ei itse kykene vastaamaan tällaisista asioista?

Läheisen sairastuessa psyykkisesti joka toinen omainen oireilee tai sairastuu psyykkisesti. Tähän riskiryhmään kuuluu Savossa noin 48?000 henkilöä aikuisväestöstä. Ennaltaehkäisy sekä tuen ja palvelujen tarjoaminen ajoissa on ensiarvoisen tärkeää mielenterveystyössä.