Lapselle kuuluu turvallinen koulumatka

Koulujen alkamisen kynnyksellä lasten turvallisen koulumatkan puolesta ei voi puhua tarpeeksi. Vastuu lasten turvallisesta koulumatkasta kuuluu kaikille aikuisille ja jokaiselle liikenteessä kulkevalle. Turha hoppu ei ole koskaan hyväksi liikenteessä ja varsinkin koulujen alkamisen myötä on kiireisen kaasujalkaa kevennettävä entisestään.

Ensimmäistä kertaa opintielle astuvat ekaluokkalaiset tulevat myös ensimmäistä kertaa tienkäyttäjiksi ja samalla osaksi liikennettä. Koska liikenne vaatii erityistä tarkkaavaisuutta aikuiseltakin, niin kehityskaarensa alkuvaiheessa olevalle lapselle vaatimukset ovat moninkertaisia. Siksi aikuisten ja varttuneempien tiellä liikkuvien on syytä muista, että alakouluikäiset lapset havainnoivat liikennettä vielä hyvin puutteellisesti. Etäisyyksien ja ajoneuvojen vauhdin arvioiminen on heille vielä kovin vaikeaa. Myös vaaratilanteiden tunnistaminen on vielä työlästä ja sen taidon kehittyminen vie paljon aikaa.

Erityistä huomiota autoilijoiden on pidettävä suojateiden kohdalla. Keväällä Itä-Suomessa toteutettu suojatiekysely kertoi, että autoilijoiden toivotaan laskevan nopeuksia niiden kohdilla. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta koki erittäin tai melko yleisenä sen, että autoilijat lähestyvät suojatietä liian kovalla vauhdilla.

Vauhdin hiljentämiseen on yhtä monta hyvää syytä kuin on koulutiensä aloittavia.