Lapset ja nuoret on saatava liikkumaan lisää

Viime viikolla julkaistut lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä Suomessa kartoittava Liitu -tutkimuksen tulokset antoivat tylyn loppupäätelmän; vain kolmasosa lapsista ja nuorista saavuttaa liikuntasuosituksen. Lisäksi vähän liikkuvien osuus on pysynyt ennallaan. Yleinen suuntaus on, että liikkuminen vähenee ja paikallaan oleminen lisääntyy iän myötä. Samalla valtaosalle lapsista ja nuorista kertyy runsaasti ruutuaikaa.

Hälytyskellojen pitäisi jo soida kovaan ääneen. Liikemittaritulosten perusteella lapset ja nuoret viettävät yli puolet valveillaoloajastaan joko istuen tai makuulla. Kevyeen liikkumiseen käytettiin valveillaoloajasta reilu neljännes ja reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen vain reilu kymmenesosa. Paikallaanolo lisääntyi merkittävästi nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin mentäessä. Jos liikkumista ei omaksu osaksi elämää jo lapsena ja nuorena niin ei vanhempana liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on vieläkin vaikeampaa, vaikka ymmärrystä liikunnan hyödyistä olisikin enemmän kuin nuoruuden vimmaisina vuosina.

Vanhempien tulee tuntea vastuunsa omien lastensa liikuntatottumusten ylläpitäjänä ja valvojana. Se vaatii ajattelutavan muutosta myös vanhemmilta sekä pieniä arjen oivalluksia liikkumisen lisäämiseksi. Ja aikaa liikkumiselle kyllä järjestyy kun ruutuajan määrää osataan vähentää niin lapsilta kuin vanhemmiltakin.