Lasten terveys on vanhempien vastuulla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joka toinen vuosi toteuttama kouluterveyskysely antaa hyvin mielenkiintoisia vastauksia suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta. Tuloksista on helppoa ja vaivatonta kerätä niin maakunnallista kuin myös paikallista seurantatietoa. Tuoreimmasta vuoden 2017 kouluterveyskyselystä selviää esimerkiksi, että Pieksämäellä yläkouluikäiset pojat juovat lähes päivittäin energiajuomia enemmän kuin muut samanikäiset koko maassa.

Energiajuomakeskustelu käy parhaillaan todella kuumana. Parhaillaan hallitus selvittää, että voidaanko energiajuomien myynti nuorille kieltää lailla. Juomia on haluttu kieltää lapsilta ja nuorilta lähinnä niiden sisältämän kofeiinin vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus on, että vähittäiskaupat rajoittaisivat energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille. Kaupoissa toiset rajoittavat, toiset eivät.

Kaikissa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa vastuu on yleensä heidän vanhemmillaan. Vaikka yhteiskunta ja viranomaiset pystyvät lailla ja säädöksillä ohjaamaan valintoja tiettyyn suuntaan niin vanhempien antaman esimerkin voima on voittamaton. Jokaisen äidin ja isän on syytä pysähtyä miettimään, että millaista esimerkkiä he itse tahtovat omille lapsilleen opettaa.