Lasten usko omiin kykyihin vaatii lisää tukemista

Suomi sijoittuu kärkijoukkoon koulutuksen yhdenvertaisuudessa maailmassa. Suomessa yhdenvertaisuus kuitenkin kasvaa alakoulun ja yläkoulun välillä. Tiedot käyvät ilmi YK:n lastenjärjestön Unicefin Report Card -tutkimuksesta, joka tarkastelee lasten tilannetta 41 EU- ja OECD-maassa. Tuore tutkimus pureutuu eriarvoisuuteen esikoulussa, alakoulussa ja yläkoulussa.

Tutkimuksen mukaan tärkein mittari on yläkoulun lukutaitokuilu, sillä lukutaito 15-vuotiaana ennustaa selvimmin pärjäämistä aikuisena. Yläkoululaisten osalta Suomi on sijalla 11. Alakoululaisten lukutaitokuilua tarkasteltaessa Suomi on kolmanneksi yhdenvertaisin valtio.

Kuilua on saatava kurottua umpeen sillä jokaisella nuorella on oltava yläkoulun päättymisen jälkeen mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessa. Saman tutkimuksen mukaan myös vanhempien ammatti vaikuttaa Suomessa paljon nuorten suunnitelmiin jatko-opiskelun suhteen. Jokaisella nuorella on oikeus kykyjään vastaaviin tulevaisuudensuunnitelmiin. Jos esimerkiksi duunariperheen lapsi haluaa lääkäriksi, niin hänellä on oltava siihen samanlaiset mahdollisuudet kuin muillakin.

Vastuuta ei voi siirtää yksin vanhemmille tai pelkästään koulun kontolle, vaan kaikkien täytyy yhtä voimallisesti auttaa nuoria tunnistamaan heidän omat mahdollisuutensa. Työhön tarvitaan koko yhteiskuntaa.