Lukutaito on jokaisen ihmisoikeus

Tänään 8. syyskuuta vietetään Kansainvälistä lukutaitopäivää (International Literacy Day). Sen tavoitteena on, että kansainvälinen yhteisö muistaisi lukutaidon merkityksen ja ymmärtäisi sen, kuinka suurta epätasa-arvoa lukutaidottomuus aiheuttaa.

Teemapäivän kotisivuilla todetaan, että lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on samalla tie parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on todettu olevan merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta.

Silti maailman aikuisista viidennes ja köyhimpien kehitysmaiden naisten enemmistö on lukutaidotonta. Maapallon väestön yli 15-vuotiaista 745 miljoonaa, eli 14 prosenttia on täysin lukutaidottomia. Erityisesti kehitysmaiden tyttöjen tulevaisuuden kannalta koulutuksella on merkitystä.

Meille suomalaisille lukutaito on itsestäänselvyys. Käytännössä jokainen suomalainen oppii lukemaan ja Suomi onkin sijoittunut ykköseksi yli 60 maata kattavassa lukutaitoselvityksessä. Kodin asenne lukemiseen on merkittävää jo ennen lapsen kouluikää. On hyvä muistaa, että kotona lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan menestykseen enemmän kuin vanhempien tausta. Yksi ääneen luettu satu päivässä ei ole paljon, mutta se on usein riittävästi.