Metsä koulun lähellä lisää hyvinvointia

Metsä on aina ollut suomalaisen sielunmaiseman temppeli ja mielenrauhan tyyssija. Metsässä liikkumisen voimaannuttavaa vaikutusta kiistää tuskin kukaan. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan luonnon läheisyydellä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia myös lapsen kehitykseen. Luonto virkistää ja luontokontaktien on todettu monipuolistavan elimistön mikrobistoa sekä vahvistavan immuunipuolustusta. Lapsuudessa rakennettu luontosuhde edistää ympäristövastuullista toimintaa myös aikuisena.

Lähiluontoa ollaan nivomassa myös osaksi koulujen opetussuunnitelmaa. Suomen ympäristökeskus on analysoinut Sitran rahoittamassa "Kestävä hyvinvointi" -hankkeessa paikkatietojen avulla viheralueiden etäisyyttä koulusta. Sen mukaan Suomen suurimpien kaupunkiseutujen koulujen lähistöllä on yleensä puistoja, mutta metsään on usein matkaa. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan viheralueelle saisi olla korkeintaan 300 metriä matkaa. Kaikilla analysoiduilla alueilla kuitenkin noin 40 prosenttia alakouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä.

Pieksämäki on siitä onnellisessa paikassa ja kaupunkilaiset onnellisessa asemassa, että täällä metsä on joka paikassa yhtä lähellä. Viheralueita ja luonnonrauhaa ei tarvitse lähteä etsimään, vaan sellaisen jokainen löytää omasta lähiympäristöstään. Kaikki eivät ole yhtä onnellisia.