Paikallisvaluutta ei ole mitään leikkirahaa

Pienellä taloudellisella satsauksella suuri imagohyöty ja kuntalaisille lisää kannustusta käyttää paikkakunnan palveluita. Näin tutkija ja SAK:n ekonomi Patrizio Lainà näkee paikallisvaluutan hyödyt lauantaina Pieksämäen Lehdessä (14.7.) ilmestyneessä haastattelussa.

Sysmässä sähköinen paikallisvaluutta lanseerattiin viime keväänä. Hanketta vetävän projektipäällikön Juri Niemisen mukaan suurin hyöty tähän mennessä onkin ollut imagollinen: pieni kunta ei olisi saanut vastaavaa positiivista näkyvyyttä aikaan millään mainoskampanjalla.

Pieksämäen kannalta imagohyöty on houkuttava ajatus mutta vielä tärkeämpää on mahdollisuus piristää paikallista elinkeinoelämää. Sysmässä hanke on maksanut kunnalle 16?500 euroa ja vaikutuksia paikallistalouteen vielä odotellaan.

Pääministeri Juha Sipilä on puhunut paljon kokeilukulttuurista ja sen hyödyistä. Paikallisvaluuttakokeilu olisi juuri sellaista innovatiivisuutta, jolla maaseutukaupungeissakin pystyttäisiin piristämään elinkeinoelämää.

Sysmässä hanke on jo pilotoitu, joten Pieksämäen olisi pioneeria helpompi käynnistää paikallisvaluuttakokeilu ensimmäisenä Itä-Suomessa. Kaupunkilaisia ja yrityksiä ilman mikään ei kuitenkaan onnistuisi. Niinpä houkuttelussa voisi ottaa mallia Sysmästä ja antaa vaihtokurssilla edun, joka houkuttaa käyttämään paikallista valuuttaa.