Sähkökatkoihin on varauduttava myös jatkossa

Koko Suomea ja Savoa moukaroinut Aapeli-myrsky alkoi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Myrskyn sähköverkkoon aiheuttamat viat tuntuivat ihmisten arjessa myös Etelä-Savossa esimerkiksi matkapuhelinliikenteen häiriöinä. Lisäksi myrskytuulet aiheuttivat ongelmia niin maantie- kuin rautatieliikenteessä sekä terveydenhuollossa. Keskiviikon aikana kymmenettuhannet taloudet eri puolilla Suomea olivat vailla sähköä ja monissa paikoissa parannusta tilanteeseen saadaan odottaa torstain puolelle. Tilanne on pahin haja-asutusalueella, jossa ongelmia aiheuttavat tykkylumi ja sähkölinjoille kaatuneet puut.

Maakaapelointi on monin paikoin helpottanut tilannetta, mutta maaseudulla riittää edelleen ilmajohtoja. Nykyistä edeltävän hallituksen linjauksen mukaan sähköt saavat olla poikki haja-asutusalueella enintään 36 tuntia. Verkkoyhtiöiltä on vaadittu korkeaa toimitusvarmuutta vuoteen 2028 mennessä, joka on ajanut yhtiöt investoimaan maakaapelointiin. Varmuudella on myös hintansa ja jotkut yhtiöt ovat nostaneet kuluttajahintoja reippaasti kalliiden investointien varjolla.

Rakentamispainetta voitaisiin helpottaa myöntämällä yhtiöille jatkoaikaa, kuten osalle yhtiöistä on jo tehty. Samalla se osaltaan helpottaisi hinnankorotusten tarvetta. Silti sähkökatkot tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa ja sähköttömyyteen on syytä varautua.