Suojatie-käyttäytyminen vaatii opettelua

Tuore Itä-Suomen suojatiekäyttäytymiskysely on nostanut esille paljon negatiivisia tunteita toisia tienkäyttäjiä kohtaan. Sen mukaan suojatiekäyttäytymisessä on parannettavaa niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin osalta. Parhaimman kokonaisarviosanan omasta toiminnastaan suojateillä saivat jalankulkijat ja huonoimman tuomion saivat autoilijat.

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke toteuttivat kyselytutkimuksen huhtikuun ja toukokuun aikana Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Kyselyyn vastasi lähes 1 400 henkilöä. Karttavastauksia kertyi yli 2?600 pisteen verran.

Kyselyn tulos pitää ajattelemaan liikenneturvallisuutta. Pienestä pitäen meille on opetettu, että tien ylittäminen suojatietä pitkin on kaikkein turvallisinta. Sitä se on varmasti edelleenkin, mutta turvallisuuden lisääminen vaatii meiltä kaikilta selkeää asennemuutosta. Esimerkiksi autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeutta suojatien kohdalla merkiksi jalankulkijoille, että he voivat turvallisesti ylittää tien. Kyselyn mukaan varsin yleistä on, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen vaikka viereisellä kaistalla oleva auto olisi pysähtynyt.

Turvallisuus syntyy pienistä asioista. Niistä tärkein on toisen huomioon ottaminen. Eikä liikennesääntöjen kertaamisesta ole haittaa.