Työikäiset vuosittainviikoksi kouluun

Tekoälyn hyviä ja huonoja puolia liioitellaan eri intressien mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi juhannuksen alla raportin tekoälyn vaikutuksista työelämään ja kieltämättä raportin kuvaamat vaikutukset ovat suuria: noin 15 prosenttia työtehtävistä voi kadota ja 50 prosenttia niistä voi muuttua niin, että työ tehdään eri tavalla kuin nykyisin.

Ihmiset eivät kuitenkaan syrjäydy työstä automaattisesti, jos he kouluttautuvat uusiin ja uudenlaisiin työtehtäviin. Raportin mukaan noin miljoonan suomalaisen ennustetaan tarvitsevan uudelleenkoulutusta kymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa Tekoäly-työryhmän puheenjohtaja Osmo Soininvaaran mukaan sitä, että jokaisen työikäisen on päivitettävä osaamistaan noin viikon ajan vuodessa.

Nykyistä aikuiskoulutusmallia voidaan käyttää edelleen, joskin sitä tulee kehittää edelleen.

Suomalaiseen työelämään on tähänkin asti kuulunut jatkuva työpaikkakoulutus sitä mukaa kun työ kehittyy ja muuttuu. Ihmiselle tekee hyvää tarkastella työtään hieman kauempaa ja eri näkökulmasta kuin tavallisena työpäivänä. Koulutusta voi niin ollen pitää hyvänä asiana.

Suomen kaltaisessa maassa tarvitaan jo nyt vankkaa peruskoulutusta ja laajaa osaamista. Tähän suomalaiset luottavat tulevaisuutensa.

Tekoälyn myötä ihmiset pystyvät tekemään vaativampia tehtäviä kuin nykyään. Sen mahdollistavat laaja-alainen koulutus sekä tekoäly.