Työmarkkinoilla tarvitaan nyt suurta malttia

Sadat työpaikat ympäri Suomea hiljenivät keskiviikkona kun ammattiyhdistysliikkeen taistelu hallituksen kaavailemaa irtisanomissuojaa vastaan huipentui poliittiseen lakkoon. Työtaistelussa olivat mukana Teollisuusliitto, Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto. Tosin esimerkiksi Teollisuusliitolla ei ollut Pieksämäellä yhtään lakkotyöpaikkaa.

Palkansaajajärjestöt ovat alusta saakka vastustaneet irtisanomissuojan heikentämistä. Sen vuoksi ay-liikkeen vastareaktio hallituksen esitykselle on ollut hyvin odotettua. Puhutaan poliittisesta lakosta, josta ei säädetä laissa vaan oikeus poliittisen lakkoon perustuu YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymiin periaatteisiin, joihin myös Suomi on sitoutunut. Sen mukaan ammattiyhdistyksillä pitää olla mahdollisuus protestilakkoihin ja mielipiteensä ilmaisemiseen yhteiskunnallisissa kysymyksissä, vaikka ne eivät suoraan kuuluisi työehtosopimuksissa sovittuihin asioihin.

Työmarkkinoilla tarvitaan nyt kaikilta malttia ja selvää rauhoittumista, koska työtaistelutoimet kohdistuvat syyttömiin yrityksiin. Esimerkiksi Etelä-Savosta katoaa noin tuhat työpaikkaa vuodessa. Samaan aikaan eniten uutta työtä ja uusia työpaikkoja syntyy juuri pieniin yrityksiin. Toivottavasti työtaistelun osapuolet löytävät nopeasti keskusteluyhteyden ja tilanne saadaan ratkaistua.