Vastuu koulurauhasta on meillä jokaisella

Valtakunnallinen koulurauha alkavalle lukuvuodelle julistetaan huomenna Vantaalla. Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Ohjelman tavoitteena on rakentaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen koulupäivä ja kouluvuosi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla olevan tiedotteen mukaan sen päämääränä on edistää koulun yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä. Tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, eikä kukaan jäisi yksin ja että jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen.

Ohjelman päämäärät ja tavoitteet ovat oikeanlaisia ja tavoittelemisen arvoisia. Ne eivät kuitenkaan saa jäädä vain viranhaltijoiden ja koulun tehtäväksi. Koulurauhan säilymisestä ja sen vaalimisesta ovat vastuussa kaikki koulutyöhön myös välillisesti kuuluvat tahot. Merkittävää vastuuta koulurauhan säilymisestä kantavat myös oppilaiden vanhemmat, jotka omalla esimerkillään kasvattavat lapsistaan yhteiskunnan uusia jäseniä.

Koulurauha on julistettu vuosittain vuodesta 1990 lähtien. Suomessa kehitettyä ainutlaatuista koulurauha-mallia on levitetty myös muihin Euroopan maihin.