Palomiesliitto edellyttää toimenpiteitä

Pieksämäen lehdessä oli 28.5. uutinen Etelä-Savon pelastuslaitoksen miehistöpulasta. Jutussa uutisoitiin, että Pieksämäen paloasemalle on palkattu määräaikaiseen virkaan henkilö, jolta puuttuu pelastuslaissa säädetty kelpoisuus eli pelastusalan tutkinto viran hoitamiseksi. Jutussa todettiin lisäksi, että Etelä-Savon pelastuslaitoksessa paitsi määräaikaisten myös vakinaisten palomiesten rekrytointi on vaikeutunut.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta mahdollistaa henkilön palkkaamisen määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää.

Työvoimapula voi yksittäistapauksessa täyttää erityisen syyn kriteerit, mutta jos tämä ongelma on jo entuudestaan tuttu, on työnantajan velvollisuus ryhtyä konkreettisiin toimiin työvoimapulan helpottamiseksi. Työvoimapula ei ole vuodesta toiseen jatkuessaan enää erityinen syy poiketa laissa säädetyistä kelpoisuusehdoista määräaikaistenkaan osalta.

Miksi Etelä-Savon pelastuslaitos ei ole työnantajana palomiehiä houkutteleva työpaikka? Kun Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on palomiehen virka avoinna, hakijoita on keskimäärin reilut 30. Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta vastaava luku on 40. Etelä-Savossa edellistä avoinna ollutta virkaa haki Palomiesliiton tietojen mukaan viisi hakijaa, joista kaikki olivat Etelä-Savon pelastuslaitoksen määräaikaisia viransijaisia. Maakunnan ulkopuolisia ei siis kiinnosta työskentely Etelä-Savon pelastuslaitoksen palveluksessa.

Palomiesliitolle tulleiden yhteydenottojen perusteella työhyvinvointi Etelä-Savon pelastuslaitoksella on pohjalukemissa. Sairauslomat ovat kasvussa, operatiivisen henkilöstön jaksaminen on romahtanut, vahvuudet ovat pääsääntöisesti minimissä ja pelastuslaitokselta lähdetään muihin hommiin, jos se vain on mahdollista eikä uusia tekijöitä ole tulossa tilalle.

Keskeisin syy työhyvinvoinnin romahtamisessa on työnantajan luopuminen pelastustoimen yleisimmin käytetystä työaikamallista. Etelä-Savon pelastuslaitoksella siirryttiin reilut kolme vuotta sitten raskaaseen ja kuluttavaan kaksivuorojärjestelmään. Henkilöstön oireilu alkoi välittömästi työaikamuutoksen jälkeen.

Kyse ei ole muutosvastarinnasta, sillä työpahoinvointi on vuosien kuluessa vain lisääntynyt. Ajan myötä ongelmat henkilöstön ja työnantajan kanssa ovat eskaloituneet myös työaikakysymysten ulkopuolelle. Kaikesta ollaan käytännössä erimielisiä ja luottamuspulan johdosta henkilöstö suhtautuu nykyään epäillen kaikkiin työnantajan esityksiin.

Kukaan ei kiistä työnantajan direktio-oikeutta päättää noudatettavasta työajasta, mutta oikeuksien rinnalla kulkee myös vastuu. Kun toteutettu muutos on johtanut selkeästi ei-toivottuun lopputulokseen, niin on jo korkea aika tarkastella pelastuslaitoksessa toteutettua työaikamuutosta yhdessä henkilöstön kanssa uudelleen.

Toinen houkuttavuustekijä on palkka. Jos palkka vastaa työn vaativuutta, löytyy yleensä myös tekijöitä. Esimerkiksi harva-alueiden kunnat ovat jo pitkään houkutelleet terveyskeskuksiinsa lääkäreitä korkeammilla palkoilla.

Pääkaupunkiseudun lastentarhojen opettajapulaa ratkottiin niin ikään palkkatasoa nostamalla. Esimerkkejä palkkauksen voimasta siis löytyy, mutta Etelä-Savon pelastuslaitos ei tätä keinoa ole vielä yrittänyt. Rahapulaan on helppo, mutta samalla myös turha vedota. Kyse on kuitenkin yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeästä turvallisuuspalvelusta.

Lehtijutun mukaan kelpoisuusehdot täyttäviä palomiehiä ei saada palkatuksi ja ongelma tulee jatkossa pahenemaan. Samalla jäljellä olevan henkilöstön jaksaminen alkaa olla äärirajoilla. Pitkällä aikavälillä tämä ei voi olla vaikuttamatta kansalaisten turvallisuuteen.

Nyt on unohdettava valtataistelut ja kasvojen menettämisen pelko. Työnantajan tulee henkilöstön myötävaikutuksella ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin, joilla henkilöstön työhyvinvointi ja -työturvallisuus sekä kansalaisten turvallisuus kyetään varmistamaan.

Kuntalaisten ja lomalaisten turvallisuutta ei Etelä-Savossakaan ole syytä väheksyä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.