29-sivuinen valitus: Pieksämäen tuulipuiston kaava vastatuulessa

Yksitoista alueen lähiasukasta ja maanomistajaa on tehnyt valituksen Pieksämäen Niinimäen tuulivoimalahankkeen osayleiskaavasta.

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen jätetyssä valituksessa vaaditaan kaavan kumoamista.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto päätti kaavan laatimisesta joulukuussa.

Yhteisen asianajajan laatimassa valituskirjelmässä on 29 sivua. Valituksen mukaan muun muassa kaavan vaikutusarviointi on puutteellista, eikä perustu aitojen vaihtoehtojen tarkasteluun erityisesti sähkönsiirtolinjojen linjauksessa.

Valituksessa muistutetaan myös, että voimalinjan alle jäisi kymmeniä hehtaareita metsää ja jopa sata hehtaaria metsätalousmaata, mikä muuttuisi useiden kymmenien metrien levyiseksi joutomaaksi nimellistä korvausta vastaan.

Valittajat pitävät myös melumallinnuksia puutteellisina ja muistuttavat tuulivoimaloiden haitoista linnuille sekä muista vaaroista, kuten lavoista irtoavasta jäästä.

Niinimäen tuulipuisto Oy suunnittelee 29 tuulivoimalaa Mataramäkeen, noin kymmenen kilometrin päähän Pieksämäen keskustasta.

Voimalat nousisivat 160 metrin korkeuteen ja niiden roottoreiden halkaisija on 140 metriä.

Tuulivoimaloiden voimajohdon lopullinen paikka on vielä auki. Vahvin ehdokas voimajohdolle on 32 kilometrin reitti, mikä kulkisi pääosin Findgridin nykyisen voimajohdon vieressä.