Aluehallintovirasto antoi määräyksen Varkauden kaupungille: tahdosta riippumaton hoito lopetettava sairaalassa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tammikuussa Varkauden kaupungille määräyksen, että kaupunginhallitus lopettaisi Varkauden sairaalassa tahdosta riippumattoman hoidon. Se on määräyksen mukaan lopettava ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin viimeistään 31. toukokuuta. Potilaiden hoito on järjestettävä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

AVIn mukaan Varkauden sairaalassa ei voida toteuttaa tahdosta riippumatonta hoitoa, koska sairaala ei voi yksinään toteuttaa ympärivuorokautista psykiatrian erikoisalan päivystystä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Varkauden kaupungille poikkeusluvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystysyksikön toimintaan vain vuoden 2019 loppuun asti.

Terveydenhuoltolaki edellyttää Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä järjestämään laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikön keskussairaalansa yhteyteen tai perustaa useamman päivystävän yksikön. Varkauden sairaala ei kuitenkaan ole sairaanhoitopiirin sairaala.

Aluehallintovirasto toteaa, että Varkauden sairaalassa voi kuitenkin jatkaa toimintaansa avopalveluna nykyinen virka-aikana toimiva akuuttityöryhmä ja virka-ajan ulkopuolella psykiatrian osastolla hoitaja voi jatkossakin vastata asiakaspuheluihin. Aluehallintovirasto katsoo, että tällainen avopalvelu tukee mielenterveyslain edellyttämällä tavalla oma-aloitteista hoitoon hakeutumista.

Vaikka sairaalassa voida toteuttaa tahdosta riippumatonta hoitoa, Varkauden sairaalan on kuitenkin mahdollista jatkaa päihde- ja mielenterveyspotilaiden vuodeosastohoitoa ilman tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa.