Ambulanssikin uudelle paloasemalle Rautavaaralla

Havainnekuvat Rautavaaran uudeksi paloasemaksi ovat valmistuneet. Rakennushanke on Rautavaaralla merkittävä, jos se toteutuu suunnitellusti, sillä se toisi merkittävän kokoisen uudisrakennuksen muuttotappioalueella sijaitsevaan taajamaan.

Kokonaiskustannusarvioltaan kahden miljoonan euron hankkeeseen on haku päällä rahoituksen saamiseksi Palosuojelurahastolta hankerahoitukseen ja Öljynsuojelurahastolta vuokrakuluihin.

Uusimman tiedon mukaan kunnan rakennuttamaan rakennukseen tulisi vuokralaiseksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Uudelle paloasemalle tulisi tilat siis paloautojen lisäksi myös ambulanssille.

Ensihoitajien taukopaikka tarkoittaisi sitä, että sairaanhoitopiiri olisi rakennuksessa vuokralla 13 prosentin osuudella. Loput 87 prosenttia olisivat pelastuslaitoksen käytössä.

Uusi rakennuspaikka

Uusi rakennus tulisi Rautavaaran taajamaan Kirkkotielle Ollintien risteystä vastapäätä olevalle tontille. Kyse on täysin uudesta rakennuspaikasta, jolla ei vielä rakentamattomana tonttina ole edes katunumeroa.

Rautavaaran kunta hyväksyi suunnitelman viime viikolla (SS 6.12.). Nyt tarkat suunnitelmat havainnekuvineen ja vuokraperustelaskelmineen käsitellään Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa. Pelastuslaitos on jo alustavasti sitoutunut rakennushankkeeseen.

– Jos Palosuojelurahaston avustus ja muu valmistelu etenevät suunnitellusti, rakentaminen olisi vuosina 2016–2017 ja käyttöönotto sitten vuonna 2017, pelastusjohtaja Jukka Koponen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta sanoo.

– Rautavaaralla on hyvin toimiva vakinaisten ja sopimuspalokuntalaisten porukka. Uusi rakennus voi osaltaan houkutella sopimuspalokuntalaisia pysymään toiminnassa mukana.

Vanhaa ei voi käyttää

Koko Rautavaaran alueella paloasemahanke on turvallisuusviranomaisilla ainutlaatuinen, sillä niin ensihoito kuin poliisikin ovat vain vähentäneet palvelujaan harvaan asutulta alueelta. Vastoin muita viranomaisia palokunta aikoo pysyä Rautavaaralla, sillä pelastustoimen ajomatkat eivät hälytystehtävillä eivät voi olla sellaisia, mitä esimerkiksi poliisilla jo on.

Entisessä paloasemarakennuksessa on kuitenkin erittäin pahoja rakennusteknisiä ja ilmanlaadullisia ongelmia, joten siksi uusi talo tarvitaan.

Uusi kiinteistön kokonaispinta-ala olisi 955 neliötä. Lämpimässä tilassa olisivat kalusto- ja pesuhalli sekä paja, varuste- ja laitehuollon tilat sekä letku- ja muut varastot. Pienten sosiaalitilojen lisäksi rakennukseen kuuluisivat myös koulutus- ja toimistohuoneet.

Kylmä tilaa olisi etenkin öljyntorjuntavarastossa.

Paloasemasta on suunniteltu osin punaisella tiilellä muurattua, valkeaa ja harmaata pintaa sisältävää betonielementtirakennusta, jonka pinnassa on myös alumiininharmaata poimulevyä.

Paloaseman rakennustyöt on tarkoitus rahoittaa kunta-alan leasing-rahoituksella.